Een Schoner Woord/A

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
aandeelhouder shareholder (en.)
aandrift instinct (fr.)
aanhalen citeren (la.)
aanhaling citaat (la.), quote (en.)
aanhouden arresteren (fr.)
aankondigen adverteren (fr.)
aankondiging advertentie (fr.)
aanmelden inloggen (en.)
aanmeldgegevens inloggegevens (en.)
aannemelijk acceptabel (fr.)
aannemen accepteren (fr.)
aanneming acceptatie (fr.)
aanpassing adaptatie (fr.)
aanprijzing reclame (fr.)
aanraakscherm touch screen (en.)
aanraking contact (fr.)
aansporen pushen (en.) Zie ook duwen.
aanspreken appelleren (fr.)
aantekening notitie (la.)
aanvallend agressief (fr.)
aanvallendheid agressie (fr.)
aanvaller agressor (en.)
aanvankelijk in eerste instantie (nl.+fr.) Zie ook in het begin.
aanvoegende wijs conjunctief (la.), subjunctief (la.)
aanvullend extra (la.), additioneel (fr.) Zie ook toegevoegd.
aanwakkeren activeren (fr.)
aanwerk project (la.)
aanwinst acquisitie (fr.)
aanzicht aspect (fr.) Zie ook vooruitzicht, verschijningsvorm.
aard natuur (fr./la.) Natuur staat ook op woordenlijst Een Omarmd Woord woordenlijst, vanwege o.a. natuurkunde.
aards (bnw.) natuurlijk (bnw.) Zie ook uiteraard (bw.).
aardbark aardschors (fr.)
aardbol globe (fr.) Zie ook wereldbol.
aardkorstkunde tektoniek (gr.)
aardkorstkundig tektonisch (la.)
aardman goblin (en.)
aars anus (la.)
aarslijk anaal (fr.)
aartsmoeder matriarch (la.)
aartsvader patriarch (la.)
aas ace (en.)
achterbak kofferbak (fr.)
achterstellen marginaliseren (fr.)
achtervang back-up (en.) Zie ook rugdekking.
achtervoegsel suffix (la.)
achterzijde achterkant (la.)
afdruk print (en.) Zie ook uitdraai.
afdrukken printen (en.) Zie ook uitdraaien.
afdrukker printer (en.) Zie ook uitdraaier.
afmaker killer (en.) Niet te verwarren met killer (de vergrotende trap van kil).
afmelden uitloggen (en.)
aftakking categorisatie (fr.)
africhten trainen (en.) Zie ook oefenen.
africhter (m.)
africhtster (v.)
trainer (en.) Zie ook oefenmeester, oefenmeesteres.
africhting training (en.) Zie ook oefening.
afschafbeschaving cancel culture (en.)
afspeellijst playlist (en.)
afspraak deal (en.) Zie ook overeenkomst.
afwezig absent (fr.)
afwezigheid absentie (fr.)
afwijzend negatief (fr.) Zie ook afkeurend, ongunstig.
afwisselen variëren (fr.)
afzetten amputeren (fr.)
afzetting amputatie (fr.)
afzichtelijk wanstaltig (du.)
afzondering quarantaine (fr.)
alaam apparatuur (du.)
alledaags ordinair (fr.) Zie ook onbeschaafd.
alleenheerschappij dictatuur (fr./la.)
alleenheerser (m.)
alleenheerseres (v.)
dictator (la.)
Allerheiligenavond All Hallows Eve (en.), Halloween (en.) Zie ook Allerheiligen (feestdag gevierd op 1 slachtmaand) en Allerzielen (feestdag gevierd op 2 slachtmaand).
ambtelijk officieel (fr.) Zie ook onambtelijk.
andessteen andesiet (du.)
angstbeschaving angstcultuur (fr.)
apenstaartje (@) at sign (en.)
arbeidsgenootschap arbeidsorganisatie (nl.+fr.)
aterling bastaard (fr.), avetronk (fr.), avonddronk (nl.)
Avondland Europa (la.)
Avondlander Europeaan (fr.)