Een Schoner Woord/A

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
aal tempel (la.) Zie ook godshuis☉, bedehuis☉.
aalling tempelier (fr.)
aanblazing aspiratie (fr.)
aandeelhouder shareholder (en.)
aandrift instinct (fr.)
aanhalen citeren (la.)
aanhaling citaat (la.), quote (en.)
aanhouden arresteren (fr.)
aankondigen adverteren (fr.)
aankondiging advertentie (fr.), annonce (fr.)
aanmelden inloggen (en.)
aanmeldgegevens inloggegevens (en.)
aanpassen adapteren (fr.)
aanpassing adaptatie (fr.)
aanraakscherm touch screen (en.)
aanraking contact (fr.) Zie ook verbinding, voeling.
aansporen pushen (en.) Zie ook duwen.
aanspreken appelleren (fr.)
aantekening notitie (la.)
aantonende wijs indicatief (fr./la.)
aantrekking attractie (fr.) Zie ook aantrekkelijkheid, aantrekkingskracht, bezienswaardigheid, vermakelijkheid.
aanvaardbaar acceptabel (fr.) Zie ook aannemelijk.
aanvaarden accepteren (fr.) Zie ook aannemen.
aanvaarding acceptatie (fr.) Zie ook aanneming.
aanvallend agressief (fr.)
aanvallendheid agressie (fr.)
aanvaller agressor (en.)
aanvalster
aanvankelijk in eerste instantie (nl.+fr.) Zie ook in het begin.
aanvoegende wijs conjunctief (la.), subjunctief (la.)
aanvullend extra (la.), additioneel (fr.) Zie ook toegevoegd.
aanwakkeren activeren (fr.)
aanwerk project (la.)
aanwinst acquisitie (fr.)
aanzicht aspect (fr.) Zie ook vooruitzicht, verschijningsvorm.
aard natuur (fr./la.) Natuur staat ook op woordenlijst Een Omarmd Woord woordenlijst, vanwege o.a. natuurkunde.
aards natuurlijk (fr.+nl.) Zie ook uiteraard (bw.).
aardbark aardschors (fr.)
aardbol globe (fr.) Zie ook wereldbol.
aardkorstkunde tektoniek (gr.)
aardkorstkundig tektonisch (la.)
aardman goblin (en.)
aars anus (la.)
aarslijk anaal (fr.)
aartsmoeder matriarch (la.)
aartsvader patriarch (la.)
aas ace (en.)
achterbak kofferbak (fr.)
achterstellen marginaliseren (fr.)
achtervang back-up (en.) Zie ook rugdekking.
achtervoegsel suffix (la.)
achterzijde achterkant (la.)
afdruk print (en.) Zie ook uitdraai.
afdrukken printen (en.) Zie ook uitdraaien.
afdrukker printer (en.) Zie ook uitdraaier.
afgevaardigde♂♀ gedeputeerde (fr.)
afmaker killer (en.) Niet te verwarren met killer (de vergrotende trap van kil).
afmelden uitloggen (en.)
aftakking categorisatie (fr.)
aftredend demissionair (fr.)
africhten trainen (en.) Zie ook oefenen.
africhter (m.)
africhtster (v.)
trainer (en.) Zie ook oefenmeester, oefenmeesteres.
africhting training (en.) Zie ook oefening.
afspeellijst playlist (en.)
afspraak deal (en.) Zie ook overeenkomst.
afsnijdsel segment (fr.)
afvaardigen deputeren (fr.)
afvaardiging deputatie (fr.)
afwezig absent (fr.)
afwezigheid absentie (fr.)
afwisselen variëren (fr.)
afzetten amputeren (fr.)
afzetting amputatie (fr.)
afzichtelijk wanstaltig (du.)
afzondering quarantaine (fr.)
afzonderlijk individueel (fr.)
alaam apparatuur (du.)
alledaags ordinair (fr.) Zie ook onbeschaafd.
alleenheerschappij dictatuur (fr./la.)
alleenheerser dictator (la.)
alleenheerseres
Allerheiligenavond All Hallows Eve (en.), Halloween (en.) Zie ook Allerheiligen (feestdag gevierd op 1 slachtmaand) en Allerzielen (feestdag gevierd op 2 slachtmaand).
ambtelijk officieel (fr.) Zie ook onambtelijk.
andersdenkende dissident (fr.)
andessteen andesiet (du.)
antwoorder respondent (la.)
antwoordster
apenstaartje (@) at sign (en.)
arbeidsgenootschap arbeidsorganisatie (nl.+fr.)
aterling bastaard (fr.), avetronk (fr.), avonddronk (nl.)
Avondland Europa (la.)
Avondlander Europeaan (fr.)