Een Schoner Woord/T

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

T

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
taaleigen idioom (fr.)
taalzuiveraar taalpurist (nl.+fr.)
taalzuiverheid taalpurisme (nl.+fr.)
tak categorie (la.)
tandenlaak tandarts (nl.+du.)
te in (bij plaatsaanduidingen)
tel seconde (fr.)
tegen
tegenover
versus (en./la.) Zie ook in tegenstelling tot, vergeleken met.
tegenstelling contrast (fr.)
tegenstrijdigheid oxymoron (en.)
tegenwoord antoniem (gr.)
tegoedbewijs tegoedbon (nl.+fr.), voucher (en.)
temmen domesticeren (fr.)
temming domesticatie (la.)
tepelhof areola (la.)
ter zake ad rem (la.)
terugkeer comeback (en.)
terugstellen resetten (en.)
tienjaar decennium (la.), decade (en.)
Tientallig decimaal (fr.)
tijdgevoel timing (en.) Zie ook tijdsbepaling, tijdzetting.
tijdrekenkunde chronologie (gr.)
tijdrekenkundig chronologisch (gr.)
tijdschreef deadline (en.)
tijdwijzer kalender (du.)
timmer bouwmateriaal (fr.)
toekomstverdichting sciencefiction (en.) Zie ook wetenschapsverzinsel.
toeleggen specialiseren (fr.)
toelegger (m.)
toelegster (v.)
specialist (fr.)
toelegging specialisatie (fr.)
toepassing applicatie (fr.)
toeschouw (ev.)
Toeschouwers (mv., m.)
Toeschouwsters (mv., v.)
publiek (fr.) Zie ook openbaar.
toespraak speech (en.), oratie (la.) Zie ook redevoering.
toespreken speechen (en.), oreren (la.) Zie ook redevoeren.
toespreekster (v.)
toespreker (m.)
speecher (en.) Zie ook redenaar (m.), redenares (v.).
toestaan permitteren (la.)
toestand status (la.)
toestemming consent (fr.), permissie (fr.)
toets test (en.)
toetsen testen (en.)
toetsenbord keyboard (en.)
toevoegsel affix (la.)
toewijzing allocatie (fr.)
toezien monitoren (en.)
toneelspeelster actrice (fr.)
toneelspelen acteren (fr.)
toneelspeler acteur (fr.)
tongval accent (fr.) Zie ook klemtoon, nadruk.
toogkracht magnetisme (fr./la.)
toogkrachtig magnetisch (fr./la.)
toogsteen magneet (fr./la.)
tovenaar (m.)
tovenares (v.)
magiër (fr.)
toverkunde magie (fr.) Zie ook tovenarij, toverkunst.
toverkundig magisch (fr.) Zie ook toverlijk.
trap fase (fr.)
trekker tractor (en.)
treurspel tragedie (la.) Zie ook onheil.
tuin town (en.), garden (en.)
tussenlands internationaal (en.)
tussenruimte spatie (la.)
tussentijd interval (fr.)
twaalftallig duodecimaal (la.)
tweede naamval genitief (la.)
tweedehandse wagen occasion (en.)
tweespraak dialoog (fr.)
tweestrijd duel (fr.)
tweetallig binair (fr.)