Een Schoner Woord/R

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
raadgeven adviseren (fr.)
raadgeefster (v.)
raadgever (m.)
adviseur (fr.), consultant (en.), consulent (la.)
raadgeving advies (fr.)
raadpleging consultatie (fr.)
raadslieden (g.)
raadsmannen (m.)
raadsvrouwen (v.)
advocaten (la.)
raadsman advocaat (la.)
raadsvrouw advocate (la.)
raakvlak overlap (en.)
raamwerk frame (en.)
rangschikking hiërarchie (la.), rangorde (nl.+fr.)
rangschikkelijk hiërarchisch (la.)
ravenglas obsidiaan (la.)
ravensteen belemniet (gr.)
razer motorfiets (la.+nl.)
rechtelijk juridisch (fr.) Zie ook rechtsgeleerd, rechtskundig.
redeleer logica (la.) Zie ook redemaat.
redematig logisch (la.) Zie ook steekhoudend, vanzelfsprekend.
rechterhand sidekick (en.)
rechterzijde rechterkant (la.)
redekunst retorica (la.), retoriek (fr.)
redekunstig retorisch (fr.), oratorisch (la.)
reden fabriceren (fr.)
redenaar orateur (fr.) Zie ook woordvoerder.
redeneerkunst dialectiek (fr.) Zie ook redeneerkunde.
redeneerkunstig dialectisch (fr.)
reder (m.)
reedster (v.)
fabrikant (fr.)
rederij fabriek (la.)
redetwist discussie (fr.) Zie ook twistgesprek.
redetwisten (ww.) discussiëren (fr.)
reding fabricage (fr.)
regeertijd regeerperiode (nl.+fr.)
regelen organiseren (fr.)
regelverbindingsteken accolade (fr.)
regenboogvlies iris (fr.)
regenscherm paraplu (fr.)
reisgoed bagage (fr.)
reizer toerist (en.)
reisster
reizerij toerisme (en.)
reizig toeristisch (en.)
rekentuig computer (en.) Zie ook rekenaar.
rekentuigalaam computerapparatuur (en.+du.)
rekentuigkraker hacker (en.), computerkraker (en.+nl.)
reukwater parfum (fr.)
reus gigant (la.)
reusachtig gigantisch (la.)
richten concentreren (fr.) Zie ook samentrekken.
rijksbode (m.)
rijksbodin (v.)
ambassadeur (fr.)
rijksbodehuis ambassade (fr.)
rijpeling puber (la.)
rits scala (it.)
roede penis (la.)
romp Torso (it.)
roof wondkorst (la.)
roofdier predator (en.)
rooster grill (en.) Zie ook braadrooster.
roosteren grillen (en.) Het Engelse leenwerkwoord grillen niet te verwarren met het Nederlandse werkwoord grillen (uitgesproken met een Nederlandse 'g').
ros paard (la.) Zie ook hors.
roving predatie (la.)
ruimtelijk driedimensionaal (??.)