Een Schoner Woord/H

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
haarzeep shampoo (en.)
hachelijk risicovol (it.+nl.)
hacht risico (it.)
halfjaar semester (du.)
halfwaardetijd half-life (en.)
handeling actie (la.)
handelzaam commercieel (fr.)
handschrift manuscript (la.)
hanigheid machismo (es.)
handelwijze methode (fr.) Zie ook werkwijze.
harsten barbecuen (en.)
harster barbecue (en.)
heelal universum (la.)
heelals kosmisch (du.)
heelalkunde kosmologie (el.)
heelblad papierblad
heelgoed papierbrij (fr.), papiergoed (fr.), papierpap
heelkunde chirurgie (fr.)
heelkundig chirurgisch (fr.)
heelkundige chirurg (fr.)
heelstof papier (fr.)
heelwijs therapeutisch (fr.)
heerling♂♀ soldaat (fr.)
heerschaar leger (nl.), legermacht (nl.)
heildronk toast (en.), toost (en.) Zie ook geroosterd brood.
heilmaar evangelie (fr.), gospel (en.)
heir horde (du.)
heimelijk clandestien (la.)
hekelaar (m.)
hekelaarster (v.)
satiricus (fr.)
hekelarij satire (fr.) Zie ook hekeldicht, hekeling, hekelschrift.
hekelig satirisch (du.)
heldendicht epos (gr.)
heldendichtwaardig episch (du.) Zie ook verhalend.
helmklep vizier (fr.) Zie ook verzien.
hemelsteen meteoriet (en.)
herfstmaand september (la.)
herhalingsinenting booster (en.) Zie ook versterker.
herhalingsprik boosterprik (en.+nl.)
hersteld gefixt (en.), gefixed (en.) Zie ook geknoeid, geregeld.
herstellen fixen (en.) Zie ook knoeien, regelen.
herwekken regenereren (fr.)
heul riool (fr.) Zie ook ondergoot.
heulrat rioolrat (fr.)
hindernis obstakel (fr.) Zie ook belemmering.
hindernisbaan obstacle course (en.)
hoe dan ook sowieso (du.) Zie ook in ieder geval, toch al.
hoedanigheid kwaliteit (fr.)
hoeve farmstead (en.)
hofmakelijk romantisch (du.)
honderdste procent (la.)
hoofdbestanddeel basiselement (la.)
hoofdkap capuchon (fr.)
hoofdstof element (fr.) Zie ook bestandsdeel.
hoofdstoffelijk elementair (fr.) Zie ook onmisbaar.
hoofdrolspeelster (v.)
hoofdrolspeler (m.)
protagonist (la.)
hooggeleerde polyhistor (en.) In overdrachtelijke zin; niet te verwarren met hoogleraar.
hooggeleerdheid polyhistory (en.)
hoogladen uploaden (en.)
hoogleerling (m.) student (la.)
hoogleerlinge (v.) studente (la.)
hoogleraar (m.)
hooglerares (v.)
professor (la.)
hoogtepunt highlight (en.), orgasme (fr.) Zie ook klaarkoming.
hooimaand juli (la.)
houvast grip (en.) Zie ook vat, greep.
huichelaar (m.)
huichelaarster (v.)
hypocriet (znw., fr.)
huichelarij hypocrisie (fr.) Zie ook schijnheiligheid.
huichelachtig hypocriet (bnw., fr.) Zie ook schijnheilig.
huichelen faken (en.) Zie ook veinzen.
huidig actueel (fr.)
huidigheid actualiteit (fr.)
huurling mersenaris (fr.), mercenary (en.) Zie ook waardgelder.