Een Schoner Woord/Z

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Z

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
zaadbal testikel (la.)
zaakwoordenboek encyclopedie (fr.)
zandzee erg (ar.) Niet te verwarren met het bijvoeglijke en zelfstandige naamwoord erg.
zedenleer ethiek (la.)
zedelijk ethisch (la.)
zeeboezem baai (fr.)
zeematig marien (fr.)
zegeteken trofee (fr.)
zelfgericht egocentrisch (en.)
zelfgerichtheid egocentrisme (en.)
zelfstandig naamwoord substantief (la.)
zelfstandigheid entiteit (fr.) Zie ook zaak, voorwerp, eenheid.
zelfvoorzienend autarkisch (gr.)
zelfvoorziening autarkie (gr.)
zelfzucht egoïsme (la.)
zelfzuchtig egoïstisch (la.)
zendbrief epistel (la.)
zestientallig hexadecimaal (gr.+fr.)
zet move (en.)
zetelkerk kathedraal (fr.)
zie pupil (fr.)
ziekenwagen ambulance (fr.)
ziekteduiding diagnose (fr.)
zielkunde psychologie (la.)
zielkundig psychologisch (du.)
zielkundige psycholoog (gr., m.), psychologe (gr., v.)
zielsverwant soulmate (en.) Zie ook boezemvriend, boezemvriendin, geestverwant, geestverwante, hartsvriend en hartsvriendin.
zielsverwante
zijde kant (la.) Zie ook rand, richting.
zijdelijk partijdig (fr.)
zijger filter (fr.)
zijgen filteren (fr.)
zijgers filters (fr.)
zitting sessie (fr.)
zinblok alinea (fr.)
zinnebeeld symbool (fr.)
zinnebeeldig symbolisch (fr.)
zinnelijk sensueel (fr.)
zinnelijkheid sensualiteit (fr.)
zinraking sensatie (fr.)
zinspreuk motto (it.)
zomermaand juni (la.)
zonloos somber (fr.) Zie ook zwartgallig.
zonloosheid somberheid (fr.) Zie ook zwartgalligheid.
zonnescherm parasol (fr.)
zouteer natrium (la.)
Zuid-Amalrijk Zuid-Amerika (it.)
zuidernaaf Antarctica (gr.), zuidpool (nl.+fr.)
Zuidland Australië (la.) Betreffende het werelddeel, niet de staat met dezelfde naam.
zuigeling baby (en.) Zie ook boreling.
zuilsteen basalt (fr.)
zuiver puur (fr.) Zie ook helder.
zwaardvechter gladiator (la.)
zwaardvechterkeet gladiatorbarak (la., fr.)
zwaardvechtster gladiatrix (la.)
zwaardwalvis orka (la.)
zwang mode (fr.)
zwemvlies flipper (en.)
zwiertje pleziertochtje (fr.)