Een Schoner Woord/Z

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Z

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
zaadbal testikel (la.)
zaakwoordenboek encyclopedie (fr.)
zedenleer ethiek (la.)
zedelijk ethisch (la.)
zeematig marien (fr.)
zelfgericht egocentrisch (en.)
zelfgerichtheid egocentrisme (en.)
zelfsfeer privacy (en.)
zelfstandig naamwoord substantief (la.)
zelfvoorzienend autarkisch (gr.)
zelfvoorziening autarkie (gr.)
zelfzucht egoïsme (la.)
zelfzuchtig egoïstisch (la.)
zestientallig hexadecimaal (gr.+fr.)
zet move (en.)
zie pupil (fr.)
ziekenwagen ambulance (fr.)
zielkunde psychologie (la.)
zielkundig psychologisch (du.)
zielkundige psycholoog (gr., m.), psychologe (gr., v.)
zielsverwant (m.)
zielsverwante (v.)
soulmate (en.) Zie ook boezemvriend, boezemvriendin, geestverwant, geestverwante, hartsvriend en hartsvriendin.
zijde kant (la.) Zie ook rand, richting.
zijdelijk partijdig (fr.)
zijger filter (fr.)
zijgen filteren (fr.)
zijgers filters (fr.)
zitting sessie (fr.)
zinblok alinea (fr.)
zinnebeeld symbool (fr.)
zinnebeeldig symbolisch (fr.)
zinnelijk sensueel (fr.)
zinnelijkheid sensualiteit (fr.)
zinraking sensatie (fr.)
zomermaand juni (la.)
zonloos somber (fr.) Zie ook zwartgallig.
zonloosheid somberheid (fr.) Zie ook zwartgalligheid.
zonnescherm parasol (fr.)
zouteer natrium (la.)
Zuid-Amalrijk Zuid-Amerika (it.)
zuidernaaf Antarctica (gr.), zuidpool (nl.+fr.)
Zuidland Australië (la.) Betreffende het werelddeel, niet de staat met dezelfde naam.
zuigeling baby (en.) Zie ook boreling.
zuilsteen basalt (fr.)
zuiver puur (fr.) Zie ook helder.
zwaardvechter gladiator (la.)
zwaardvechterkeet gladiatorbarak (la., fr.)
zwaardvechtster gladiatrix (la.)
zwaardwalvis orka (la.)
zwang mode (fr.)