Een Schoner Woord/D

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
dagstelling datum (la.)
dagwijzer agenda (la.) Zie ook bespreeklijst.
dal vallei (fr.)
dampkring atmosfeer (gr.)
deeltijds parttime (en.)
delfbrandstof fossiele brandstof (fr.+nl.)
delfkracht fossiele energie (fr.+fr.)
delfstof mineraal (fr.) Zie ook ertshoudend.
denkbeeld idee (fr.) Zie ook gedachte.
denkbeelder (m.)
denkbeelderes (v.)
ideoloog (fr.) Zie ook zienswijzer (m.), zienswijzeres (v.)
denkbeeldig fictief (fr.) Zie ook verdicht.
denkbeeldkunde ideologie (fr.), ideeënleer (fr.) Zie ook zienswijze.
denkbeeldkundig ideologisch (du.) Zie ook zienswijzig.
deskundige expert (fr.)
deskundigheid expertise (fr.)
deun melodie (fr.) Zie ook wijsje.
dichter poëet (fr.)
dichteres
dichterlijk poëtisch (fr.)
dichtkunst poëzie (fr.)
diender politieagent (fr.)
dienderes politieagente (fr.)
dienen fungeren (la.) Zie ook optreden.
diepbraden frituren (fr.)
diepbrader friteuse (fr.)
dierkunde zoölogie (fr.)
dodensprong salto (it.) Salto is een afkorting van salto mortale (dodensprong).
doel goal (en.) Zie ook doelpunt.
doelmatig functioneel (la.)
doeltreffend efficiënt (fr.)
doordacht strategisch (de.)
doorkijken scannen (en.) Zie ook inlezen, vluchtig doornemen.
doorklik click-through (en.)
doorslaggevend cruciaal (fr.)
doorzicht perspectief (fr.) Zie ook doorzichtkunde, gezichtspunt, vergezicht.
draad thread (en.)
draaggolf signaal (fr.) Zie ook teken.
draaimolen carrousel (fr.)
dracht foetus (la.)
dranker alcoholist (la.)
drankeres
drankzucht alcoholisme (la.)
draskoorts moeraskoorts (fr.+nl.), malaria (it.)
drasland moeras (fr.)
drievuldigheid triniteit (la.)
droombeeld ideaal (fr.), utopie (en.)
druk stress (en.) Zie ook spanning.
duimnagel thumbnail (en.)
Duitsvorming Germanisme (fr.)
duizendjaar millennium (la.)
duizendste promille (la./it.?)
dwaler planeet (fr.) Zie ook dwaalster.
dwaling abuis (fr.) Zie ook fout, vergissing.
dwangmaatregel sanctie (fr., en.)
dwangvoorstelling obsessie (fr.)
dweepziek fanatiek (fr.)
dweper fanatic (en.), fanatiekeling (la.), fanaat (la.) Voor het Engelse leenwoord 'fan' gebezigd als afkorting van 'fanatic', zie liefhebber.
dwingelandij tirannie (fr.)