Een Schoner Woord/P

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
pasgeborene neonaat (la.)
peil niveau (fr.), level (en.)
plaatskunde topologie (gr.) Zie ook plaatsleer.
plaatskundig topologisch (gr.)
plaatskundige topoloog (gr.)
plakplaatje sticker (en.)
plantkunde botanie (gr.)
platonzin platonisme (fr.)
plecht ritueel (fr.)
plechtigheid ceremonie (fr.)
plechtlied carol (en.)
plek locatie (en.)
ploeg team (en.)
ploegleider (m.)
ploegleidster (v.)
team leader (en.), teamleider (en.+nl.)
ploeteren labeuren (fr.) Zie ook zwoegen.
plotseling abrupt (fr.) Zie ook opeens, ineens, onverwachts.
pogen proberen (la.), trachten (la.)
polsklok horloge (fr.) Zie ook zakuurwerk.
potas kaliumcarbonaat (la./en.)
potasstof kalium (la.)
praatschouw talkshow (en.)
proefnemen experimenteren (fr.)
proefneming experiment (fr.)
proeving examen (la.)
proeven examineren (fr.)
proever (m.)
proefster (v.)
examinator (fr.)
proeveling examinandus (la.)