Een Schoner Woord/P

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
partijvaandel partijprogramma (fr.+la.) Deels ontleend.
pasgeborene neonaat (la.)
peil niveau (fr.), level (en.)
pittige opvatting hot take (en.)
plaatskunde topologie (gr.) Zie ook plaatsleer.
plaatskundig topologisch (gr.)
plaatskundige topoloog (gr.)
plakplaatje sticker (en.)
platonzin platonisme (fr.)
plecht ritueel (fr.)
plechtigheid ceremonie (fr.)
plechtlied carol (en.)
pleitbezorger procureur (fr.)
plek locatie (en.)
ploeg team (en.)
ploegleider (m.)
ploegleidster (v.)
team leader (en.), teamleider (en.+nl.)
ploeteren labeuren (fr.) Zie ook zwoegen.
plotseling abrupt (fr.) Zie ook opeens, ineens, onverwachts.
pogen proberen (la.), trachten (la.)
polsklok horloge (fr.) Zie ook zakuurwerk.
potas kaliumcarbonaat (la./en.)
potasstof kalium (la.)
praatschouw talkshow (en.)
prikkel stimulans (la.) Zie ook drijfveer.
prikkelen stimuleren (fr.) Zie ook aansporen, opwekken.
proefnemen experimenteren (fr.)
proefneming experiment (fr.)
proeving examen (la.)
proeven examineren (fr.)
proever (m.)
proefster (v.)
examinator (fr.)
proeveling examinandus (la.)