Een Schoner Woord/I

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
ijzeren ros spoortrein (fr.)
immerlijk permanent (fr.) Zie ook blijvend (bw.), voortdurend (bw.), duurwaag (v.)
inborst karakter Zie ook gemoedsaard.
indrukwekkend imposant (fr.) Zie ook eerbiedwekkend.
inenten vaccineren (fr.)
inenting vaccinatie (fr.)
ingetekende abonnee (fr.)
ingrijpen opereren (fr.)
ingeënt gevaccineerd (fr.)
ingeënten gevaccineerden (fr.)
ingewikkeld gecompliceerd (fr.)
ingewijde insider (en.)
ingrijpend radicaal (fr./en.)
inhechtenisneming arrestatie (fr.)
inlegwerk mozaïek (fr.)
inlevend empathisch (en.)
inlevingsvermogen empathie (en.)
inlichten informeren (fr.)
inlichtingen informatie (fr.) Zie ook inlicht.
Inlichtkunde informatica (la.)
inmengsel ingrediënt (fr.)
inslagbekken inslagkrater (la.)
insluitend inclusief (la.)
inspuiten injecteren (fr.)
inspuiting injectie (fr.)
instelling instituut (fr.), setting (en.)
intekenen abonneren (fr.)
intekening abonnement (fr.)
invloed impact (en.)
inwendig intern (fr.)
inwijdingsrede inauguratiespeech (la.+en.)
inwijkeling♂♀ immigrant (fr.)
inwijken immigreren (fr.)
inwijking immigratie (fr.)
inwikkelen compliceren (fr.)
inzonderheid (bw.) speciaal (bw., fr.), specialiter (bw., fr.) Zie ook bepaaldelijk, in het bijzonder, met name, voornamelijk.