Een Schoner Woord/M

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
maakster autrice (fr.) Zie ook schrijfster.
maagling♂♀ familielid (fr.+nl.) Zie ook sibbeling.
maagschap familie (fr.) Zie ook sibbe.
maar mythe (la.)
marelijk mythisch (la.) Zie ook maarlijk.
maatschappelijk sociaal (fr.)
maatschappijleer sociologie (la.) Zie ook maatschappijkunde.
maker auteur (fr.) Zie ook schrijver.
makersrecht auteursrecht (fr.)
manlijnvormig patrilineair (fr.)
mannelijk masculien (fr.)
mark grens (du.)
marksteen grenspunt (du.)
marktbenadering marketing (en.)
medebepaler factor (la.) Zie ook deelgetal.
mededingen concurreren (fr.)
mededingend concurrerend (fr.)
competitief (en./fr./du.)
mededinger concurrent (fr.)
mededingster
mededinging concurrentie (fr.)
competitie (fr.)
medegevoel sympathie (fr.)
medeschrijfster coautrice (fr.) Zie ook medemaakster.
medeschrijver coacteur (fr.) Zie ook medemaker.
meerderheid superioriteit (fr.)
meerkeuze multiple choice (en.)
meertakigheid multitasking (en.)
meetkunde geometrie (fr.)
meetkundig geometrisch (fr.*)
meervoud pluralis (la.)
mengen mixen (en.)
mengsel mix (en.)
mening opinie (fr.)
menselijkheid humaniteit (fr.)
menseneter oger (fr.)
menslievend humaan (la.)
menszin humanisme (du.)
menszinnig humanistisch (fr.)
menszinnige humanist (fr.)
merken markeren (fr.)
merkwaardig curieus (fr.)
meteen (bw.) direct (fr.) Zie ook onmiddellijk (bnw.), rechtstreeks (bnw.).
middaglijn meridiaan (fr.)
midden milieu (fr.) Zie ook omstreek.
middenkunde milieukunde (fr.), ecologie (du.)
middageten lunch (en.) Zie ook middagmaal, midmaal.
minachting dédain (fr.)
minnaar (m.)
minnares (v.)
lover (en.) Niet te verwarren met het Nederlandse lover. Zie ook geliefde.
misdadigheid criminaliteit (fr.)
misdaadbestrijder (m.)
misdaadbestrijdster (v.)
crime fighter (en.)
misdeeld invalide (bnw., fr.), gehandicapt (en.) Zie ook ongeldig.
misdeelde invalide (znw., fr.), gehandicapte (en.)
mochelen patience (fr.) Dit verwijst naar het kaartspel patience, voor het Engelse 'patience', zie geduld.
moedertaalspreker (m.)
moedertaalspreekster (v.)
native speaker (en.)
moei tante (fr.)
mogelijk (bnw.) eventueel (fr.) Zie ook gebeurlijk (bnw.), desgevallend (bw.), mogelijkerwijs (bw.).
mogelijkerwijs (bw.) eventueel (fr.) Zie ook desgevallend (bw.), mogelijk (bnw.), gebeurlijk (bnw.).
molecuullijk moleculair (fr.)
molsgang tunnel (en.)
mondelijk oraal (fr.) Zie ook mondeling.
moordpoging liquidatiepoging (fr.+nl.)
Morenland Afrika (la.)
Morgenland Azië (la.), Levant (fr.), Oriënt (fr.)
muggenziften mierenneuken (nl., grof)
muziekelijk muzikaal (fr.)