Een Schoner Woord/L

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

L

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
laak arts (du.), dokter (la.)
lachwekkend hilarisch (fr.)
lappendeken patchwork (en.)
landbouwer agrariër (du.) Zie ook boer.
landbouwkunde agronomie (fr.)
landbouwmatig agrarisch (la.)
landvoogd gouverneur (fr.)
landvoogdes
leefwezen organisme (fr.)
leemeer aluminium (la.)
leenspreuk metafoor (fr.)
leenspreukig metaforisch (fr.)
leer theorie (fr.)
leergang cursus (la.)
leergierigheid philomathy (en.)
leergilde academie (la.)
leergildig academisch (la.)
leerhuis school (la.), schoolhuis (la.)
leerling♂♀ student (la.) Zie ook hoogleerling.
leerlinge studente (la.) Zie ook hoogleerlinge♀.
leermatig theoretisch (la.)
leerspreuk aforisme (la.)
leerstelling doctrine (la.)
leervak schoolvak (la.)
leest model (fr.)
leesten presteren (fr.)
leesting prestatie (fr.)
leestingdruk prestatiedruk (fr.+nl.)
leidsman mentor
leidsvrouw
lentemaand maart (la.)
lering studie (la.) Zie ook opleiding.
letterkunde literatuur (fr.)
letterkundig literair (fr.)
leuk nice (en.) Zie ook aardig.
leuninggrijper cliffhanger (en.)
leunstoel fauteuil (fr.)
levensbeschrijfster biografe (fr., v.)
levensbeschrijver biograaf (fr., m.)
levensbeschrijving biografie (fr.)
levenskrachtig vitaal (fr.) Zie ook levensbelang.
levenskruis ankh (en.)
levensleer biologie (du.) Zie ook levenskunde.
levenstuigelijk biomechanisch (gr./du./la.)
librije kloosterbibliotheek (la.+fr.)
lichaamswarmte lichaamstemperatuur (nl.+fr.)
lichamelijk fysiek (fr.) Zie ook stoffelijk, werkelijk.
lichtbeeld foto (en.)
lidwoord artikel (fr./la.) Zie ook schrijfstuk.
liefhebberij hobby (en.) Zie ook vrijetijdsbesteding.
lijdeling♂♀ patiënt (fr.) Zie ook lijder♂, zieke♂♀.
lijdelinge patiënte (fr.) Zie ook lijderes♀.
lijdzaam passief (fr.)
lijf-aan-lijf-gevecht hand-to-hand combat (en.) Zie ook man-tegen-man-gevecht.
lijfblad orgaan (la.)
lijnvormig lineair (fr.)
linkerzijde linkerkant (la.)
loftuiting compliment (o., fr.) Van tuiten, het uitspreken van lof.
lofzang axion (ro.)
loodrecht verticaal (fr.) Zie ook kimrecht.
loopbaan carrière (fr.)
loopbaanoverstap carrièreswitch (fr.+en.)
louwmaand januari (la.)
lotkijker horoscoop (fr.)
love galerij (fr.), galerie (fr.) Niet te verwarren met het Engelse love (liefde).
loven complimenteren (fr.)
lovergal spangle gall (en.)
luchtbal ballon (fr.)
luchthaven airport (en.)
luchtregelaar airconditioner (en.)
luchtregeling airconditioning (en.)
luidspreker speaker (en.) Zie ook omroeper♂.
lusthof paradijs (fr.) Zie ook lustoord.
luttel minuut (fr.)