ZLL:Vrijwaringsbepalingen

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen
(Doorverwezen vanaf ZLL:Algemene disclaimer)

Er is geen gewisheid aangaande de juistheid des inhouds

Dit zaakwoordenboek wordt uiteindelijk geschreven door een enkeling, met hulp van derden die hun bijdrage leveren in ongrijpbare zin. Hoewel alle betrokkenen ernstig pogen juiste inlichtingen te verstrekken kan er wat dat betreft geen gewisheid worden gegeven. Het is dan ook verstandig om naast dit zaakwoordenboek ook andere naslagwerken of deskundige boeken te raadplegen.

Ziet u een onjuistheid?

Als u meent een fout te bespeuren, staat het u vrij — als u gewis bent — een opmerking hierover te maken naar het ZLL, graag zelfs! Indien deze onjuistheid ook als zodanig wordt erkend door het ZLL, zal deze onjuistheid worden aangepakt. Het ZLL vaart een eigen koers en is niet gehouden aan het bewilligen van iedere volgens derden benodigde aanpassing.

Gevoeligheid

Alhoewel sommige begrippen mogelijk bepaalde hedendaagse, maatschappelijke gevoeligheden met zich meebrengen zijn alle in het ZLL voorkomende benamingen vanuit taal-geschiedkundig oogpunt vermeld. Het ZLL streeft ernaar altijd zo feitelijk en onzijdelijk mogelijk te zijn — huidige, toekomstige en verleden maatschappelijke gevoeligheden worden hierbij niet meegenomen.

Aansprakelijkheid

De vrijwilligers die dit zaakwoordenboek schrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid der gegeven inlichting. Zij kunnen zelfs niet vergewissen dat de makers/maaksters zorgvuldigheid hebben bepoogd bij het vormen der geschreven stukken. Gebruik der inlichting is geheel vrij, maar dus wel voor eigen hacht. Op rechtskundig vlak is C. J. Righart als enkeling de eindverantwoordelijke. Wanneer u een onvormelijke of vormelijke klacht wilt indienen dient u verbinding op te nemen met den beheerder van het Zaakwoordenboek der Lage Landen middels zaakwoordenboek(apenstaartje)pm.me.

Makersrecht van teksten

Alle bewoordingen op het Zaakwoordenboek der Lage Landen vallen onder de CC BY-SA 4.0-vergunning. Indien u een stuk ziet dat is overgenomen van elders, zonder toestemming der makersrechthebbende, kunt u dit melden middels zaakwoordenboek(apenstaartje)pm.me.

Makersrecht-afbeeldingen, -geluid, -beeld en andere dragers

Voor de afbeeldingen, geluid, beeld en andere dragers op het Zaakwoordenboek der Lage Landen geldt dat deze niet allemaal vallen onder de CC BY-SA 4.0-vergunning. Er kan dus sprake zijn van beperkingen op het gebruik. Den gebruiker of de gebruikster van het Zaakwoordenboek der Lage Landen is zelf verantwoordelijk om hierop te letten. Door in een stuk op een afbeelding of koppeling te klikken die naar de beschrijvingsbladzijde leidt der betreffende afbeelding of koppeling kan gewisheid worden verkregen over de voorwaarden waaronder de afbeelding gebruikt kan worden. Als niets bij de afbeelding is vermeld over de makersrechten, dan moet men ervan uitgaan dat er uitwendige makersrechten op den drager rusten.