Een Schoner Woord/O

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
oeroud ancient (en.)
omgaan met hanteren (fr.)
omstandigheid situatie (fr.)
omstreek omgeving (de.) Zie ook omtrek, omliggende, nabijheid.
omvatten impliceren (fr.)
omwenteling revolutie (fr.)
omzetten converteren (fr.)
omzetting conversie (fr.) Zie ook verwisseling.
onafgebroken continu (fr.), non-stop (en.)
onambtelijk officieus (fr.) Zie ook ambtelijk.
onbaatzuchtigheid altruïsme (fr.)
onbekwaam incapabel (fr.)
onbepaalde wijs infinitief (fr.)
onder- vice- (la.)
onderbewindshoofd vicepremier (la.+fr.)
onderbreken interruptie (fr.)
onderbreken interrumperen (la.), interromperen (fr.)
onderdrukking repressie (fr.)
onderreden communiceren (la.)
onderreding communicatie (fr.)
onderricht instructie (fr.), les (la.), educate (en.)
onderrichtbijeenkomst briefing (en.)
onderrichten instrueren (fr.)
onderrichter instructeur (fr.)
onderscheidenlijk respectievelijk (fr.)
onderschrift caption (en.) Zie ook bijschrift.
ondersteunend supportive (en.)
ondersteuner supporter (en.) Zie ook aanhanger, medestander.
onderstuk paragraaf (fr.)
ondervindelijk empirisch (du.)
ondervindelijkheid empirie (la.)
ondervindingzin empirisme (fr.)
ondervoorzitter vicevoorzitter (la.+nl.)
onderwerp subject (la.)
onderwerpelijk subjectief (fr.)
onderwerping subjectie (fr.)
onderwijsinstelling college (fr.) Zie ook bestuurslichaam.
onderwoord hyponiem (el.)
ongeld accijns (la.)
ongerijmd absurd (fr./la.)
ongerieflijk oncomfortabel (en.) Zie ook ongeriefelijk.
ongrijpbaar abstract (fr.)
onmaatschappelijk asociaal (fr.)
onmetelijk enorm (fr./la.)
onnatuurlijk synthetisch (fr.)
onontbeerlijk essentieel (fr.) Zie ook wezenlijk.
onrechtstreeks indirect (fr.)
ontaard decadent (fr.) Zie ook verdorven.
ontachten negeren (la.)
ontdekkingsreis expeditie (fr.)
ontkrachten to debunk (en.)
ontpopping coming-out (en.)
ontleden analyseren (fr.)
onledig in de weer
ontleding analyse (fr.)
ontleedkunde anatomie (fr./la.)
ontleedkundig anatomisch (fr./la.)
ontleedkundige anatoom (fr./la.)
ontleedmes scalpel (fr.)
ontvanger acceptor (en.)
ontvoeren kidnappen (en.)
ontwentelen evolueren (fr.)
ontwenteling evolutie (fr.)
onvatbaarheid immuniteit (fr.) Zie ook onschendbaarheid, vrijstelling.
onvatbaarheidskundig immunologisch (fr.), immuniteitsleer (fr.)
onvatbaarheidsleer immunologie (fr.) Zie ook onvatbaarheidskunde♀.
onveranderlijk constant (fr.)
onvergelijkelijk uniek (fr.) Zie ook voorbeeldeloos, weergaloos.
onversterkt akoestisch
onvormelijk informeel (fr.)
onwerkelijk fantastisch (fr.) Zie ook prachtig.
onwettelijk illegaal (fr.)
onzijdig neutraal (fr.)
oogstmaand augustus (la.)
oordeelkundig kritisch (du.) Zie ook scherpzinnig.
oordeelkundige criticus (la.) Zie ook beoordelaar.
oorzakelijk causaal (la.)
Oosteren Pasen (la.)
Oosterstoet Paasprocessie (la.+la.)
oostermaand paasmaand (la.) Zie ook grasmaand.
op grond van op basis van (la.)
opbouw structuur (la.) Zie ook samenstelling, ordening, stelsel.
opeenhoping accumulatie (fr.)
openbaar publiek (fr.)
openbaren manifesteren (fr.)
opgebrand burn-out (en.) Niet te verwarren met overspannen of gespannen.
opgeld agio (la.)
opheffen annuleren (fr.) Zie ook schrappen.
ophoper accu (la.), accumulator (la.)
opleiden scholen (la.)
oppermachtig soeverein (fr.)
opschrift inscriptie
opslorpen absorberen (fr.)
opslorping absorptie (fr.)
opsteller redacteur (fr.)
opstelling redactie (fr.) Zie ook opstelraad.
opstelster redactrice (fr.)
opwaardering upgrade (en.)
opzienbarend sensationeel (fr.)
orgelspeler (m.)
orgelspeelster (v.)
organist (la.)
oudszin classicisme (fr.)
overdrachtelijk figuurlijk (fr.)
overeenkomst
Verbintenis
contract (fr.)
overgang menopauze (el.), transitie (fr.)
overgevoelig allergisch (du.)
overgevoeligheid allergie (du.)
overheersen domineren (fr.)
overheersing dominantie (fr.) Zie ook heerschappij.
overlevering traditie (fr.)
overnoeming metonymia (la.), metonymie (fr.)
overwoord hyperoniem (el.)