Een Schoner Woord/N

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
naaf pool (fr.)
naamloos anoniem (fr.)
naamwoordelijk nominaal (fr.)
naamwoordgroep nominale groep (fr.)
naar mijn mening in my opinion (en.) Dit geldt ook voor de afkorting "imo", die sommige Nederlands-sprekers tegenwoordig bezigen. Zie ook volgens mij.
nabootsen simuleren (fr.)
nabootsing simulatie (fr.)
nachtgoed pyjama (en.)
nagenoeg quasi (la.)
nascheer aftershave (en.)
natuurkunde fysica (la.)
nauwgezet accuraat (du.), precies (fr.), exact (fr.) Zie ook nauwkeurig
nauwgezetheid accuratesse (du.) Zie ook nauwkeurigheid
naweek weekend (en.) Zie ook weekeinde.
nazicht controle (fr.)
nazien controleren Zie ook beheersen, nagaan, nalopen, nakijken.
nazon aftersun (en.)
neerslachteling depressieveling (fr.)
nieuwsblad krant (fr.)
nieuwsverstrekking journalistiek (fr.)
nieuwvorming neologisme (fr.)
nijverheid industrie (fr.)
nijverlijk industrieel (fr.)
noodteken alarm (fr.), noodsein (nl.+fr.) Zie ook wapenroep, wekker.
noodtoestand crisis (la.)
noodtoestanden crisissen (la.), crises (la.)
Noord-Amalrijk Noord-Amerika (nl.+it.)
noordernaaf noordpool (nl.+fr.)
noordwijzer kompas (fr.)