Een Omarmd Woord/Alles

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Omarmd Woord is de zusterlijst van Een Schoner Woord die een overzicht vertoont aller woorden met een uitheemse oorsprong die niet bewust worden geweerd op het Zaakwoordenboek der Lage Landen.

Er is geen harde regel hoe een leenwoord hierop kan verschijnen, gezien dit gedeeltelijk een gevoelszaak is, maar het hangt er meestal van af hoe zo een woord in de Nederlandse zin past en/of in hoeverre deze zowel wat spelling als betekenis betreft naar het Nederlands is gevormd.

Blader

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en)
aanleg Anlage (du.)
aanvankelijk anfänglich (du.)
adres adresse (fr.), directare (mla.), directio (la.)
ambt Ampt (du.)
anime アニメーション (animēshon) (jp.)
archief archivum (la.)


B

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en)
beeltenis Bildnis (de.)
bootsen bocer (ofr.)
brief brief (ofr.), brevis (la.)
buis buse (ofr.), bucina (la.)


C

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en)
cel Cella (la.)
chimpansee chimpanzé (fr.), kimpènzi (kg.)


D

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en)
dichten dictare (la.)
dichter dictator (la.)
dolfijn dalfin (ofr.), dauphin (ofr.), dalfinus (mla.), delphinus (la.), delphis (gr.)


E

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en)
ezel asellus (la.), onos (el.), o-no (gmy.), anšu (sux.)
evene avena (la.)


F

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en)
feit fait (fr.), factum (la.)
fijn finis (la.)
fraai vrai (fr.), veracus (la.), verax (la.)


G

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en) Toelichting
graad gradus (la.)
graaf grav(i)o (ohd.), greva (ofy.), graffio (mla.), gravio (mla.), grapheus (grc.) Mogelijk ook verwant aan gagrefts (got.) (bron: etymologiebank.nl).
Zie ook gravin.
grens grenize (nd.), Grenze (hd.)
groep groppo (it.), krop (gem.)


H

Deze letter heeft (nog) geen woordenlijst.


I

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en)
inkt encaustum (la.)


J

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en)
juist iustus (la.)


K

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en) Toelichting
kaart carte (fr.), charta (la.), chartès (gr.)
kanker cancer (la.)
kant can (pcd.), cantus (la.) Vaak krijgt zijde de voorkeur, maar kant wordt niet geweerd (zie bijvoorbeeld kantzuil).
kantoor comptoir (fr.)
kans cance (pcd.), chance (ofr.), cadere (la.)
kat catta (la.) / cattus (la.)
kelder cellarium (la.)
kerk kuriakon (gr.)
keten catena (la.)
koffie kahve (tr.), Coffee (en.)
kolom colonne (fr.), Columna (la.) Toegelaten in de betekenis van loodrechte inlichtingenreeks, anders geniet zuil de voorkeur.
koper cuprum (la.), Cyprium (la.) Verkorting van aes Cyprium, erts van Cyprus, het eiland waar 1500 voor Christus reeds kopermijnen waren.
korst crusta (la.)
klas classe (fr.), classis (la.)
klooster claustrum (la.)
kristal cristal (ofr.), crystallus (la.), krustallos (gr.)
kroon corona (la.)


L

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en) Toelichting
letter lettre (fr.), littera (la.) Het meest zuivere woord voor letter is boekstaaf, maar deze was hier niet omarmd gezien andere begrippen afgeleid van letter dan zouden moeten worden hernoemd. Naast het gegeven dat boekstaaf een gevoelsmatige koppeling heeft met runen.
librije librarie (fr.), libraria (mla.) Toegevoegd als soortelijk evenwoord voor kloosterbibliotheek. Voor bibliotheek, zie boekerij.


M

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en) Toelichting
maatregel Maßregel (du.)
maatstaf Maßstab (du.)
manga 漫画 (manga) (jp.)
meester maistre (ofr.), magister (la.)
meubel meuble (fr.), mobilis (la.)
mijlpaal milia (la., mijl), palus (la., paal)
molecuul molécule (fr.), molecula (la.)
moor maure (fr.), maurus (la.), mauros (gr.)
muziek musique (fr.), musica (la.), mousikè (gr.) Zie ook klankenkunst.


N

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en) Toelichting
natuur nature (fr.), natura (la.) Op de lijst gezet vanwege natuurkunde. In sommige gevallen wordt aard gebezigd op het ZLL (zie ook aards en uiteraard).
nul nulla (it.), nul (ofr.), nullus (la.)


O

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en) Toelichting
onzin Unsinn (du.) Zie ook zotteklap.
orgel organum (la.), organon (gr.)


P

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en) Toelichting
papier papier (ofr.), papyrus (la.), papuros (gr.) -
persoon persona (la.)
personne (fr.)
-
persoonlijk persönlich (du.) -
pijp pipa (la.) -
plaats plateia (gr.) -
plank planke (pcd.), planche (ofr.), planca (la.), phalanx (gr.)
poort porta (la.) -
post poste (fr.), posta (it.), mansio posita (la.)
proef proba (la.) -
proeven probare (la.) -
prijs pretium (la.) -
punt punctum (la.) -


Q

Deze letter heeft (nog) geen woordenlijst.


R

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en) Toelichting
regelen régler (fr.), regula (la.)
rol rôle (fr.), rotula (la.)
rond rond (fr.), rotundus (la.)
rune Rune (hd.), rūn (on.), runa (osa., ohd., got.), rune, ruun, ruen (mnl.)


S

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en)
schrift scriptura (la.)
schrijven scribere (la.)
sfeer sphaira (gr.)
slaaf sclavus (la.)
springstof Sprengstoff (du.)
staat status (la.)
stellingname Stellungnahme (du.)
stijl Stilus (la.)


T

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en)
taak tasque (pcd.), tasche (ofr.), taxa (mla.), tasca (mla.)
tekst texte (fr.), textus (la.)
toestand Zustand (du.)
toets touche (fr.)
tof tōbh (he.)
toon ton (fr.), tonus (la.)


U

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en) Toelichting
uur hōra (gr.) -


V

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en)
vorm forme (fr.), forma (la.)


W

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en)
wijn vinum (la.)


X

Deze letter heeft (nog) geen woordenlijst.


Y

Deze letter heeft (nog) geen woordenlijst.


Z

Leenwoord Oorspronkelijk woord(en)
zinnebeeld Sinnbild (du.)
zinnebeeldig sinnbildlich (du.)
zolder sōlārium (la.)
zuiver sôbrius (la.)