ZLL:Erkenning

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

De Ploeg

Leden die werkzaam zijn voor het ZLL:

 • C. J. Righart, oprichter en beheerder.

Ereleden

Leden die niet werkzaam voor het ZLL, maar wel een (on)grijpbare bijdrage hebben geleverd:

 • A. Righart van Dunfield Editing, verfraaister van vele bewoordingen. Tevens mijn eeuwige rots in de branding, zowel op taalgebied als daarbuiten, het ZLL was er eenvoudigweg nooit geweest zonder haar steun.
 • A. G. van der Kammen, bijdrager aan onder andere de Algemene Woordenlijst en meedenker betreffende woordkeus van vele begrippen.
 • S. Pols, spraakkunstensmid en tevens diegene die bezielde om de steeds zeldzamere tweede naamval te blijven bezigen, wat later zou leiden tot het breed doorvoeren van ook de derde en vierde naamval.
 • S. Cornelis-van Ree, vroege bijdraagster van het ZLL, die met name op vormgevingsgebied veel betekende in de begintrappen van het destijds jonge zaakwoordenboek.
 • M. Binchiciu, bezielster van woordherkomst en woordenlijstverrijking.

Bijzondere dank

 • O. van Renswoude en K. Nijsen van Taaldacht, een der beste bronnen als het gaat om taalbezieling. Veel hunner woorden zijn opgenomen op het ZLL.
 • F. Valkenburg en A. van Bruggen van De Bond Tegen Leenwoorden, evenals Taaldacht is de BTL een belangrijke bron voor veel der woorden die hier zijn opgenomen. De woordenlijst Een Schoner Woord van het ZLL is bezield door het BTL vertaalwoordenboek.
 • V. Waszink en L. van Eerten, taalkundigen en schrijfsters van onder andere het boek Kids, koffietjes & comfortzone, die mijn hartstocht voor het Nederlands verder aanwakkerden in het najaar van 2021.
 • N. van der Sijs, taalkundige, woordafleidkundige en samenstelster* van etymologiebank.nl, zonder wie er geen gewisheid zou zijn achter veel der wisselkeuzes die de Algemene Woordenlijst aanbiedt.
 • De naamloze vrijwilligers achter het WikiWoordenboek, wiens inzet een kern vormen van het ZLL.
 • Het Instituut voor de Nederlandse Taal als genootschap, voor het vrij beschikbaar stellen van onsterfelijke en onmisbare naslagwerken als het Woordenboek der Nederlandsche Taal en overige geschiedkundige woordenboeken. Zie ook hun Geïntegreerde Taalbank.

Beeldmerk

Het huidige beeldmerk van het ZLL was ontworpen door R. Meijer van Maak Reclame in 2022. Het vertoont een uitsnede van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in de tijdspanne van 1815-1830.* Verwezen naar als 'samensteller' in de schrijfstukken van het ZLL op verzoek van de etymologiebank's eigen bronverwijzing-onderricht.