ZLL:Erkenning

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

De Ploeg

Leden die werkzaam zijn voor het ZLL:

  • C. J. Righart, oprichter en beheerder.

Ereleden

Leden die niet werkzaam zijn voor het ZLL, maar wel hieraan een (on)grijpbare bijdrage hebben geleverd (van woorden aanleveren, waardevolle terugkoppelingen, verbeteren van vertalingen, enzovoorts enzovoorts):

A. Righart, A. G. van der Kammen, S. Pols, S. Cornelis-van Ree, M. Binchiciu, M. Strych, E. Puci.

Bijzondere dank

Beeldmerk

Het huidige beeldmerk van het ZLL was ontworpen door R. Meijer van Maak Reclame in 2022. Het vertoont een uitsnede van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in de tijdspanne van 1815-1830.* Verwezen naar als 'samensteller' in de schrijfstukken van het ZLL op verzoek van de etymologiebank's eigen bronverwijzingsonderricht.