Een Schoner Woord/K

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
kaarsdrager kandelaar (fr.) Zie ook luchter.
Kamerbetwisting Kamerdebat (la.+fr./en.) Met hoofdletter omdat deze verwijst naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
kankerkunde oncologie (gr.)
kankerkundige (g.) oncologe (v., gr.), oncoloog (m., gr.)
kantzuil prisma (la.)
keet barak (fr.)
keerkringen tropen (gr.)
keerkringlijk tropisch (gr.)
kenner connaisseur (fr.)
kenschetsend karakteristiek (fr.)
keur elite (fr.)
keuzebalk menubalk (fr.+nl.)
keuzelijst menu (fr.)
kiemvrij steriel (fr.) Zie ook onvruchtbaar.
kiemvrijmaken steriliseren (fr.) Zie ook onvruchtbaarmaken.
kiemvrijmaking sterilisatie (fr.) Zie ook onvruchtbaarmaking.
kiezel silicium (la.)
kiezelaarde silica (en.)
kiezelarm mafisch (en.)
kiezelrijk felsisch (en.)
kim horizon (gr.) Zie ook gezichtseinder, einder.
kimrecht horizontaal (fr.) Zie ook loodrecht.
kimvlak stabilo (la.*)
kinderen kids (en.) Zie ook jonge geiten, de werkelijke betekenis van het Engelse kids.
kindveilig kidsproof (en.)
kirren coo (en.)
kittelaar clitoris (la.)
klankenkunst muziek (fr.) Muziek staat ook op de woordenlijst Een Omarmd Woord.
klankleer fonetiek (du.) Zie ook klankkunde, klankkunst.
klankmatig fonetisch (du.)
kleefkracht adhesie (fr.)
kleinkunst cabaret (fr.)
kleinkunstenaar (m.)
kleinkunstenares (v.)
cabaretier (fr.)
kleverigheid viscositeit (fr.)
klikaas clickbait (en.)
klikken snitchen (en.)
klinker vocaal (fr.)
klokken timen (en.)
knie generatie (fr.)
kolomschrijver (m.)
kolomschrijfster (v.)
columnist (en.)
koninkrijk monarchie (fr).
koningsdochter prinses (fr.)
koningszoon prins (fr.)
koumoes salade (fr.)
krachtmeting showdown (en.)
kraken hacken (en.)
krijgslieden (g.)
krijgsmannen (m.)
krijgsvrouwen (v.)
militairen (fr., m.)
krijgslijk militair (fr., bnw.)
krijgsman
krijgsvrouw
militair (fr., m.)
krijgszedenleer krijgsethiek (la.)
krijt arena (la.)
kring cirkel (fr.)
kringloop cyclus (la.)
kroonroofdier apex predator (en.)
kunstenmaakster
kunstenmaker
acrobaat (fr.)
kunstenaar
kunstenares
artiest (fr.), artist (en.)
kunsthal kunstgalerie (fr.)
kunstmatig artificieel, artificial (en.)
kunststof plastic (en.)
kunstzinnig artistiek (fr.)
kwartierdraagster probanda (la.)
kwartierdrager probandus (la.)
kwetsbaar vulnerable (en.)