Een Schoner Woord/K

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
kaarsdrager kandelaar (fr.) Zie ook luchter.
Kamer-betwisting Kamerdebat (la.+fr./en.) Met hoofdletter omdat deze verwijst naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
kankerkunde oncologie (gr.)
kankerkundige (g.) oncologe (v., gr.), oncoloog (m., gr.)
kantzuil prisma (la.)
kaskraker bestseller (en.)
keet barak (fr.)
keerkringen tropen (gr.)
keerkringlijk tropisch (gr.)
kenvermogen cognitie (la.)
kenvermogend cognitief (la.)
kenner connaisseur (fr.)
kenschetsend karakteristiek (fr.)
keur elite (fr.)
keuzebalk menubalk (fr.+nl.)
keuzelijst menu (fr.)
kiekje snapshot (en.)
kiemvrij steriel (fr.) Zie ook onvruchtbaar.
kiemvrijmaken steriliseren (fr.) Zie ook onvruchtbaarmaken.
kiemvrijmaking sterilisatie (fr.) Zie ook onvruchtbaarmaking.
kiezel silicium (la.)
kiezelaarde silica (en.)
kiezelarm mafisch (en.)
kiezelrijk felsisch (en.)
kim horizon (gr.) Zie ook gezichtseinder, einder.
kimrecht horizontaal (fr.) Zie ook loodrecht.
kimvlak stabilo (la.*)
kindveilig kidsproof (en.)
knipsel snippet (en.)
kirren coo (en.)
kittelaar clitoris (la.)
klankenkunst muziek (fr.) Muziek staat ook op de woordenlijst Een Omarmd Woord.
klankleer fonetiek (du.) Zie ook klankkunde, klankkunst.
klankmatig fonetisch (du.)
kleefkracht adhesie (fr.)
kleinkijker microscoop (el.)
kleinkunst cabaret (fr.)
kleinkunstenaar cabaretier (fr.)
kleinkunstenares
kleverigheid viscositeit (fr.)
klikaas clickbait (en.)
klikken snitchen (en.)
klinker vocaal (fr.)
klokken timen (en.)
knie generatie (fr.)
knipsel snippet (en.)
kokatrijs cockatrice (en.) Zie ook slangdraak.
kolomschrijver columnist (en.)
kolomschrijfster
korrelsteen graniet (fr.)
kromzwaard scimitar (en.), cimeterre (fr.), Krummsäbel (du.)
koninkrijk monarchie (fr).
koningsdochter prinses (fr.)
koningsstaf scepter (fr./la.)
koningszoon prins (fr.)
koumoes salade (fr.)
krachtmeting showdown (en.)
kraken hacken (en.)
krijgslieden♂♀ militairen (fr., m.)
krijgsmannen
krijgsvrouwen
krijgslijk militair (fr., bnw.)
krijgsman militair (fr., m.)
krijgsvrouw
krijgszedenleer krijgsethiek (la.)
krijt arena (la.)
kring cirkel (fr.)
kringloop cyclus (la.)
kronkelaar twister (en.) Het Engelse twister (weerverschijnsel) niet te verwarren met het Nederlandse twister (man die ruzie maakt).
kroonroofdier apex predator (en.)
kunstenmaakster
kunstenmaker
acrobaat (fr.)
kunstenaar
kunstenares
artiest (fr.), artist (en.)
kunsthal kunstgalerie (fr.)
kunstmatig artificieel, artificial (en.)
kunststof plastic (en.)
kunstzinnig artistiek (fr.)
kwaadwillig malafide (la.)
kwalijk negatief (fr.) Zie ook afwijzend, afkeurend, ontkennend.
kwetsbaar vulnerable (en.)
Kymrië Wales (en.)
Kymrisch Welsh (en.)