Een Schoner Woord/S

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
samendrukking compressie (fr.)
samenhang context (fr./la.), setting (en.)
samenhangend coherent (fr.)
samenklontering conglomeraat (fr.)
samenstellen componeren (la.)
samensteller (m.)
samenstelster (v.)
componist (du.)
samenstelling compositie (fr.)
samentrekken concentreren (fr.) Zie ook richten.
samentrekking concentratie (fr.) Zie ook gerichtheid.
samenzwering complot (fr.)
schaamspleet vulva (la.)
schakering tint (fr.)
schattig cute (en.)
schede vagina (la.)
scheidsrechter (m.)
scheidsrechteres (v.)
arbiter (fr.) Zie ook scheidsman (m.), scheidsvrouw (v.).
scheikunde chemie (la.)
scheikundig chemisch (la.)
scheikundige chemicus (la.)
scheistoffen chemicaliën (la.)
schenken doneren (fr.)
schenker donateur (fr.)
schenking donatie (fr.)
schenkster donatrice (fr.)
scheppen creëren (fr.)
schepping creatie (fr.)
schielijk acuut (la.)
schik orde (fr.)
schikking compromis (fr.)
schikkingen compromissen (fr.)
schitterend subliem (fr.)
schriftomzetting transliteratie (la.)
schoonschrijfkunst kalligrafie (fr.)
schoonschrijven kalligraveren (fr.)
schoudermantel cape (en.)
schouw show (en.)
schrijfteken lettertype (fr.+fr.)
schijnachtig virtueel (fr./la.) Zie ook schijn- (voorvoegsel), vrijwel.
schijnal metaverse (en.)
schijninlichtingen desinformatie (ru.)
schrijfster autrice (fr.) Zie ook maakster.
schrijver auteur (fr.) Zie ook maker.
schuine streep slash (en.) ” / “
schuldeiser crediteur (fr.) Zie ook vertrouwenaar.
slachtmaand november (la.)
slappeling softie (en.)
slingerwijdte amplitude (la.)
snelheidswedstrijd race (en.)
soortelijk (bnw.) specifiek (fr.) Zie ook gericht (bw.), kenmerkend (bnw.).
speeltuig instrument (fr.), muziekinstrument (fr.)
speeltuiglijk instrumentaal (fr.)
spel
schermspel
game (en.), videospel (la.+nl.)
speler
schermspeler
gamer (en.)
spelkunst orthografie (fr.)
spiekbrief cheat sheet (en.)
spijslijst menukaart (fr.)
splijtzwam bacterie (la.) Zie ook staafdiertje, staafje.
spijzer caterer (en.)
springstof explosief (fr.)
sprokkelmaand februari (la.)
sprook legende (fr.) Niet te verwarren met sprookje.
spuitwadel airbrush (en.)
standvastig stabiel (fr.)
standvastigheid stabiliteit (fr.)
steekproef sample (en.) Zie ook voorbeeld.
steenrat cavia (la.)
stellingname statement (en.) Zie ook verklaring, uitspraak.
stelsel systeem (la.)
stelselmatig systematisch (du.)
stembuiging intonatie (fr.)
stemmelijk vocaal (fr.)
sterrenkijker telescoop (it./la.)
sterrenkunde astronomie (la.)
stichtsvader bisschop (la.)
Stille Wereldzee Pacifische Oceaan (en.+fr.), Stille Oceaan (nl.+fr.), Grote Oceaan (nl.+fr.)
stilstaan stagneren (fr.) Zie ook stremmen.
stilstand stagnatie (fr.) Zie ook stremming.
stip saus (fr.)
stoot babe (en.)
stortbad douche (fr.) Zie ook druipbad.
stralenkrans aureool (fr.), halo (en.)
streekwoord dialectwoord (fr.)
streekwoordenboek dialectwoordenboek (fr.)
struif omelet (fr.) Zie ook eierstruif.