Een Schoner Woord/U

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
UE zie toelichting Het eerbiedigste persoonlijk voornaamwoord, inzonderheid een briefstijl-aanspreekvorm in derde persoon. Het wordt als "uwee" (uwé) uitgesproken; soms ook zo geschreven. De bezittelijke vorm is ook UE, uitgesproken als "uwees" (uwé's); soms ook zo geschreven.
uitblinken shinen (en.)
uitdrukking expressie (fr.)
uiteraard (bw.) natuurlijk (bw.) Zie ook aards (bnw.).
uiterling definitief (fr.)
uitgelicht highlighted (en.)
uitschakelen elimineren (fr.)
uitspansel firmament (la.) Zie ook hemelgewelf.
uitheems allochtoon (gr., bnw.)
uitheemse allochtoon (gr., m.)
uitkiezen selecteren (fr.)
uitkiezend selectief (fr.) Zie ook kieskeurig.
uitkiezing selectie (la.)
uitkomst resultaat (fr.) Zie ook uitslag.
uitleggen interpreteren (fr.) Zie ook vertolken.
uitlegging interpretatie (fr.) Zie ook vertolking.
uitlichtbaar highlightable (en.)
uitmunten excelleren (fr.)
uitmuntend excellent (fr.)
uitmuntendheid excellentie (la.)
uitrusting outfit (en.)
uitschakelen elimineren (fr.)
uitsluiten boycotten (en.)
uitsluitend exclusief (fr.)
uitspreken prononceren (fr.)
uitvoering versie (fr.)
uitwendig extern (fr.)
uitwerking effect (la.)
uitwijkeling♂♀ emigrant (fr.)
uitwijken emigreren (fr.)
uitwijking emigratie (fr.)
uitzinnig berserk (en.)
uwentwil ter wille van u (nl.) Met 'om' (om uwentwil).