Vraaggesprek

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen
Amerikaanse verslaggever Tucker Carlson bevraagt Russisch bewindshoofd Vladimir Poetin in 2024.

Onzijdig zelfstandig naamwoord

Naamval Enkelvoud Meervoud
Eerste het vraaggesprek de vraaggesprekken
Tweede des vraaggespreks der vraaggesprekken
Derde den vraaggesprekke den vraaggesprekken
Vierde het vraaggesprek de vraaggesprekken

Betekenis


  1. Een gesprek waarin iemand door een ander wordt bevraagd.

Vertaling


Omschrijving


Een vraaggesprek is enen geordenden vorm van onderreding waarbij een bevrager (of bevraagster) vragen stelt aan een ander (of meerdere personen), die de rol van antwoorder (of antwoordster) aanneemt. Eens vraaggespreks doel kan verschillen afhankelijk van den samenhang waarin het plaatsvindt, zoals nieuwsvoorziening, leergildig onderzoek, werving en uitkiezing, of voor andere doeleinden inlichtingen verzamelen.

Het Engelse interview vindt zijn oorsprong in het Franse entrevue ('ontmoeting', 'bijeenkomst'). Des vraaggespreks verraam is echter reeds eeuwenoud en kan tot de oude Griekse wijsgeren worden teruggevoerd; zoals Socrates, die bekend stond om zijn redeneerkunstige vraag- en antwoordwijze.

Een der belangrijkste kenmerken eens vraaggespreks is den wisselwerkenden aard ervan, waarbij de bevrager en antwoorder(s) rechtstreeks met elkaar onderreden. Dit biedt de mogelijkheid om diepgaande inlichtingen te verkrijgen, meningen te peilen en inzicht te krijgen in de gedachten en gevoelens van den antwoorder(s) over het besproken onderwerp.

Het vraaggesprekverloop omvat verschillende trappen, waaronder de voorbereiding, het vaststellen der doelstellingen, het opstellen van vragen en het ontleden der verzamelde gegevens. Het stellen van vragen en luisteren naar de antwoorden vereist een evenwicht die voor de bevrager belangrijk is, waarbij hij tegelijkertijd eerbiedig en inlevend streeft te zijn ten opzichte van den antwoorder(s).

Naast de mondelinge vorm kunnen vraaggesprekken ook schriftelijk of middels andere middelen worden afgenomen, zoals beeldbellen of vragenlijsten op het web. Deze verschillende benaderingen bieden buigzaamheid en mogelijkheden om een breder aanbod aan antwoorders te bereiken, ongeacht hun plek of lichamelijke beperkingen.

In de hedendaagse tijd hebben vaardkundige ontwikkelingen, inzonderheid het wereldweb en de maatschappelijke netwerken, het vraaggesprekverloop verder veranderd. Vraaggesprekken middels het web worden steeds gebruikelijker, waarbij gebruik van toepassingen zoals Zoom of Teams wordt gemaakt om op afstand te onderreden. Dit biedt nieuwe mogelijkheden, maar brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals omgaan met doelmatige hinder en het behoud des gevoels der verbondenheid tussen bevragers en antwoorders.

☆ Uitgelicht
Deze bladzijde is uitgelicht. Klik hier om alle uitgelichte bladzijden te bekijken.