A. J. de Ridder (aanhaling)

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

A. J. de Ridder (7 bloeimaand 1882 – 31 bloeimaand 1960), bijnaam Willem Elsschot, was een Belgische schrijver en dichter.

Moeder

Oorspronkelijke bewoordingen:

Als vader slaapt gelijk een rustig beest,
en in zijn droom herkauwt en zalig lacht,
dan ligt gij wakker, starend in den nacht,
en roept uw zoons en dochters voor den geest.

Zij zijn gevloôn, als gieren voor 't tempeest,
met stukken van het oude nest bevracht,
waarin gij dubbend op hun terugkeer wacht,
maar op de klok het woord des tijds niet leest.

Laat niet uw dagen slinken in verdiet;
geen macht die tanden aan uw mond verstrekt,
of ooit weer zog in uwe borsten wekt.

Er is niets aan te doen, zoals gij ziet.
Drink dus een borrel bij een passend lied,
daar schele Piet reeds met uw tenen trekt.[1]

Bron, aantekening en/of verwijzing

  1. Spiegel van de Nederlandse poëzie, Dichters van de twintigste eeuw (1987), samenstelling Hans Warren, uitgeverij Meulenhoff Nederland bv, ISBN 9029038403.