Hoofdbladzijde

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

zaakwoordenboek (znw., o.)
1. Een geschikte en geschreven verzameling van menselijke kennis, in boekvorm of talmatig.
2. Frans: encyclopédie, Latijn: encyclopaedia.

Welkom

Nieuws

Op de hoogte blijven aller ontwikkelingen? Lees en teken in op den Nieuwsbrief der Lage Landen, uitsluitend beschikbaar op righ.art.

Het ZLL is ook te volgen op Twitter en Instagram, waar onder andere het Willekeurig Woord des Dags wordt gedeeld.

Beschrijving

Het Zaakwoordenboek der Lage Landen is een op het wereldweb vrij beschikbaar (zaak)woordenboek, begonnen op 6 sprokkelmaand 2022 en geschreven in Erventrouwnederlands. Het ZLL streeft ernaar om zowel een gedenkteken te zijn voor de Nederlandse taal, als een voorbeeld voor hoe het ook zou kunnen zijn. Een bron ter bezieling als ter behouding. Het delen van kennis met een nadruk op woordkeus en woordenschat.


Een Schoner Woord

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zie de lijstenzuil voor alle woordenlijsten.
Uitgelicht

Godiva statue Broadgate Oct 2011.jpg

Een sprook is oorspronkelijk een anderlinge levensbeschrijving ener heilige met toegevoegde denkbeeldige bestanddelen, waarin aan de desbetreffende allerlei wonderen worden toegedicht. Hieronder verstaat men tegenwoordig dan ook een erventrouw christelijk (met name katholiek) volksverhaal, waarin een hoofdrol is weggelegd voor een heilige (zoals bijvoorbeeld Jezus Christus, Maria, enzovoorts enzovoorts) of een heilig voorwerp. De verhalen kunnen bijvoorbeeld gaan over een bron die geneeskrachtig water verschaft, of een heiligenbeeld dat steeds op een bepaalde plek wederkeert.

De betekenis des woords sprook is later in de volksmond uitgebreid naar allerlei soorten verhalen die als waargebeurd worden doorverteld, hoewel zij niet geschiedkundig of wetenschappelijk zijn te bewijzen. De sprook wordt dan algemeen begrepen als een oud volksverhaal. Lees verder...

Zie hier alle uitgelichte bladzijden.
Aanhaling

Als vader slaapt gelijk een rustig beest,
en in zijn droom herkauwt en zalig lacht,
dan ligt gij wakker, starend in den nacht,
en roept uw zoons en dochters voor den geest.

Zij zijn gevloôn, als gieren voor 't tempeest,
met stukken van het oude nest bevracht,
waarin gij dubbend op hun terugkeer wacht,
maar op de klok het woord des tijds niet leest.

Laat niet uw dagen slinken in verdiet;
geen macht die tanden aan uw mond verstrekt,
of ooit weer zog in uwe borsten wekt.

Er is niets aan te doen, zoals gij ziet.
Drink dus een borrel bij een passend lied,
daar schele Piet reeds met uw tenen trekt.

Moeder, van A. J. de Ridder, ook wel bekend als Willem Elsschot.

Zie de mensenzuil voor alle aanhalingen.


Erventrouwnederlands Woordenboek

Zie de woordenzuil voor het volledige woordenboek.


Zuilengang

LijstenMensenWoorden