Algemene Woordenlijst/Z

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Klik op een letter hieronder om de woorden te bekijken die met deze beginnen. Zie ook de inleiding der Algemene Woordenlijst voor meer inlichting.

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Z

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Zaadbal Testikel (la.)
Zaakwoordenboek Encyclopedie (fr.)
Zedenleer Ethiek (la.)
Zedelijk Ethisch (la.)
Zeematig Marien (fr.)
Zelfgericht Egocentrisch (en.)
Zelfgerichtheid Egocentrisme (en.)
Zelfsfeer Privacy (en.)
Zelfstandig naamwoord Substantief (la.)
Zelfvoorzienend Autarkisch (gr.)
Zelfvoorziening Autarkie (gr.)
Zelfzucht Egoïsme (la.)
Zelfzuchtig Egoïstisch (la.)
Zestientallig Hexadecimaal (gr.+fr.)
Zie Pupil (fr.)
Ziekenwagen Ambulance (fr.)
Zielkunde Psychologie (la.)
Zielkundig Psychologisch (du.)
Zielkundige Psycholoog (gr.)
Psychologe (gr.)
Zielsverwant (m.)
Zielsverwante (v.)
Soulmate (en.) Zie ook boezemvriend, boezemvriendin, geestverwant, geestverwante, hartsvriend en hartsvriendin.
Zijde Kant (la.) Zie ook rand, richting.
Zijdelijk Partijdig (fr.)
Zijger Filter (fr.)
Zijgen Filteren (fr.)
Zijgers Filters (fr.)
Zitting Sessie (fr.)
Zinblok Alinea (fr.)
Zinnebeeld Symbool (fr.)
Zinnebeeldig Symbolisch (fr.)
Zinnelijk Sensueel (fr.)
Zinnelijkheid Sensualiteit (fr.)
Zinraking Sensatie (fr.)
Zomermaand Juni (la.)
Zonloos
Zwartgallig
Somber (fr.)
Zonnescherm Parasol (fr.)
Zuid-Amalrijk Zuid-Amerika (it.)
Zuidernaaf Antarctica (gr.)
Zuidpool (nl.+fr.)
Zuidland Australië (la.)
Zuigeling Baby (en.)
Zuilsteen Basalt (fr.)
Zuiver Puur (fr.) Zie ook helder.
Zwaardvechter Gladiator (la.)
Zwaardvechterkeet Gladiatorbarak (la., fr.)
Zwaardvechtster Gladiatrix (la.)
Zwaardwalvis Orka (la.)
Zwang
Zwier
Mode (fr.)
Zwartgalligheid Somberheid (fr.)