Algemene Woordenlijst/W

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Klik op een letter hieronder om de woorden te bekijken die met deze beginnen. Zie ook de inleiding der Algemene Woordenlijst voor meer inlichting.

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

W

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Waam Lava (it.) Zie ook hellemoor.
Waamachtig Lava-achtig (it.)
Waamgang Lavatunnel (it.+en.) Zie ook helgang.
Waamstroom Lavastroom (it.) Zie ook helstroom.
Waardschap Economie (la.) Zie ook de leergildige tegenhanger waardschapkunde.
Waardschappelijk Economisch (la.)
Waardschapper Econoom (la.)
Waarmerk Certificaat (fr.)
Waarmerken Certificeren (la.)
Waarmerken Certificaten (la.)
Waarmerking Certificering (la.)
Waarnemen Observeren (fr.)
Waarneming Observatie (fr.)
Wagen (znw.) Auto (fr.)
Automobiel (fr.)
Wagen (ww.) Riskeren (fr.)
Wanschik Wanorde (nl.+fr.)
Wanschriftige Analfabeet (du.)
Wanschriftigheid Analfabetisme (du.)
Wapenschild Blazoen (fr.)
Warmtegraad Temperatuur (fr.)
Warnis Chaos (la.)
Webpost E-mail (en.)
Webstee Website (en.)
Webverkenner Browser (en.)
Webwinkel Webshop (en.)
Wedergeboorte Renaissance (fr.)
Wedertekenen Countersignen (en.)
Wedstrijd Match (en.)
Weefsel Textiel (fr.)
Weekeinde Weekend (en.) Zie ook naweek.
Weelde Luxe (fr.)
Weelderig Luxueus (fr.)
Weeldewaar Luxeartikel (fr.)
Weemoed Melancholie (fr.)
Weergalm Echo (la.) Zie ook nagalm.
Weergalmbeeld Echogram (en.)
Weergalmkunde Echografie (la./el.)
Weerkunde Meteorologie (fr.)
Weerkundige Meteoroloog (el.)
Weersgesteldheid Klimaat (fr.)
Weg Route (fr.) Zie ook koers.
Weifelaar Sergeant (fr.) Zie ook weifel.
Welgemoed Optimistisch Zie ook hoopgevend, hoopvol.
Welgemoedheid Optimisme (fr.)
Welgezien Populair (fr.) Zie ook geliefd en veelgevraagd.
Welgezienheid Polariteit (fr.)
Welslagen Succes (fr.)
Welslagend Succesvol (fr.)
Wenk Hint (en.)
Tip (en.)
Wentelaar Cilinder (fr.)
Wereldburger (m.)
Wereldburgeres (v.)
Kosmopoliet (fr.)
Werelds Kosmopolitisch (el.)
Wereldsziekte Pandemie (el.)
Wereldszin Kosmopolitisme (el.)
Wereldweb World Wide Web (en.)
Wereldzee Oceaan (fr.)
Wereldzeematig Oceanisch (fr.)
Werkdadig Praktisch (du.)
Werkelijkheid Realiteit (fr.)
Werkgenoot (m.)
Werkgenote (v.)
Collega (la.)
Werkgroep Comité (fr.)
Werkkracht Energie (fr.) Zie ook kracht.
Werkkrachtig Energiek (fr.) Zie ook krachtig.
Werktuiger Machinist (fr.)
Werktuigkunde Mechanica (la.)
Werktuigkundige Mechanicus (la.)
Werktuiglijk Mechanisch (la.)
Werktuigwijze Mechanisme (fr.) Zie ook werking.
Werkzaam Actief (fr.)
Werkzaamheid Activiteit (fr.)
Werpsel Projectiel (fr.)
Werveldenken Brainstormen (en.)
Werveldenkzitting Brainstormsessie (en./fr.)
Werveling Rekruut (fr.)
Wervelingen Rekruten (fr.)
Wervelwind Tornado (es.)
Werven Rekruteren (fr.)
Werver Recruiter (en.)
Werving Acquisitie (fr.)
Rekrutering (fr.)
West-Avondland West-Europa (la.)
Wetsman Politieagent (fr.)
Wetsvrouw Politieagente (fr.)
Wettelijk Legaal (fr.)
Wijbed Altaar (la.)
Wijnmaand Oktober (la.)
Wijsbegeerte Filosofie (fr.)
Wijsgeer Filosoof (fr.)
Wijsgeren Filosofen (fr.)
Wijsgerig Filosofisch (fr.)
Wijze Manier (fr.)
Willekeurig Random (en.)
Winkel Shop (en.)
Winkelen Shoppen (en.)
Wintermaand December (la.)
Wisselkeuze Alternatief (fr.)
Wisselwerking Interactie (fr.)
Witling Albino (pt.)
Woerd Mannetjeseend (nl.)
Wolk Cloud (en.)
Wolkdienst Clouddienst (en.+nl.)
Wonderlijk Bizar (fr.)
Wonne Euforie (fr.)
Wonnig Euforisch (fr.)
Woonvertrek Woonkamer (nl.+la.)
Woordafleidkunde Etymologie (fr.) Zie ook woordherkomst.
Woordafleidkundige (g.) Etymoloog (m., el.)
Etymologe (v., el.)
Woordblind Dyslectisch (du.)
Woordblindheid Dyslexie (el.)
Woordenboekschrijfster (v.)
Woordenboekschrijver (m.)
Lexicograaf (la.)
Woordenboekschrijving Lexicografie (la.)
Woordenschat Vocabulaire (fr.)
Woordenkeus Terminologie (du.)