Algemene Woordenlijst/S

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Klik op een letter hieronder om de woorden te bekijken die met deze beginnen. Zie ook de inleiding der Algemene Woordenlijst voor meer inlichting.

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Samenhang Context
Setting (en.)
Samenhangend Coherent (fr.)
Samenklontering Conglomeraat (fr.)
Samenstellen Componeren (la.) Zie ook toondichten.
Samensteller (m.)
Samenstelster (v.)
Componist (du.) Zie ook toondichter en toondichteres.
Samenstelling Compositie (fr.) Zie ook toondicht.
Samentrekken Concentreren (fr.) Zie ook richten.
Samentrekking Concentratie (fr.) Zie ook gerichtheid.
Samenzwering Complot (fr.)
Schaamspleet Vulva (la.)
Schakering Tint (fr.)
Schattig Cute (en.)
Schede Vagina (la.)
Scheidslieden (g.)
Scheidsmannen (m.)
Scheidsrechters (m.)
Scheidsrechteressen (v.)
Scheidsvrouwen (v.)
Arbiters (fr.)
Scheidsman (m.)
Scheidsrechter (m.)
Scheidsrechteres (v.)
Scheidsvrouw (v.)
Arbiter (fr.)
Scheikunde Chemie (la.)
Scheikundig Chemisch (la.)
Scheikundige Chemicus (la.)
Scheistoffen Chemicaliën (la.)
Schenken Doneren (fr.)
Schenker Donateur (fr.)
Schenking Donatie (fr.)
Schenkster Donatrice (fr.)
Scheppen Creëren (fr.)
Schepping Creatie (fr.)
Schielijk Acuut (la.)
Schik Orde (fr.)
Schikking Compromis (fr.)
Schikkingen Compromissen (fr.)
Schitterend Subliem (fr.)
Schoonschrijfkunst Kalligrafie (fr.)
Schoonschrijven Kalligraveren (fr.)
Schoudermantel Cape (en.)
Schouw Show (en.)
Schrijfteken Lettertype (fr.+fr.)
Schijn-
Schijnachtig
Vrijwel
Virtueel (fr./la.)
Schijnal Metaverse (en.)
Schijninlichting Desinformatie (ru.)
Schrijfster Autrice (fr.) Zie ook maakster.
Schrijver Auteur (fr.) Zie ook maker.
Schuine streep Slash (en.) ” / “
Schuldeiser Crediteur (fr.) Zie ook vertrouwenaar.
Slachtmaand November (la.)
Slingerwijdte Amplitude (la.)
Snelheidswedstrijd Race (en.)
Soortelijk (bnw.) Specifiek (fr.) Zie ook gericht (bw.), kenmerkend (bnw.).
Speeltuig Instrument (fr.)
Muziekinstrument (fr.)
Speeltuiglijk Instrumentaal (fr.)
Spel
Schermspel
Game (en.)
Videospel (la.+nl.)
Speler
Schermspeler
Gamer (en.)
Spelkunst Orthografie (fr.)
Spiekbrief Cheat sheet (en.)
Spijslijst Menukaart (fr.)
Splijtzwam
Staafdiertje
Staafje
Bacterie (la.)
Spijzer Caterer (en.)
Springstof Explosief (fr.)
Sprokkelmaand Februari (la.)
Sprook Legende (fr.)
Staafreeks Alfabet (la.)
Staafreekselijk Alfabetisch (la.)
Staathuishoudkunde Economie (fr.)
Standvastig Stabiel (fr.)
Standvastigheid Stabiliteit (fr.)
Steekproef
Voorbeeld
Sample (en.)
Steenrat Cavia (la.)
Stellingname Statement (en.) Zie ook verklaring, uitspraak.
Stelsel Systeem (la.)
Stelselmatig Systematisch (du.)
Stembuiging Intonatie (fr.)
Stemmelijk Vocaal (fr.)
Sterrenkunde Astronomie (la.)
Stikmerk Label
Etiket
Stille Wereldzee Pacifische Oceaan (en.+fr.)
Stille Oceaan (nl.+fr.)
Grote Oceaan (nl.+fr.)
Stilstaan Stagneren (fr.) Zie ook stremmen.
Stilstand Stagnatie (fr.) Zie ook stremming.
Stip Saus (fr.)
Stoot Babe (en.)
Stortbad Douche (fr.) Zie ook druipbad.
Stralenkrans Aureool (fr.)
Halo (en.)
Streekwoord Dialectwoord (fr.)
Streekwoordenboek Dialectwoordenboeken (fr.)
Struif Omelet (fr.) Zie ook eierstruif.