Algemene Woordenlijst/O

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Klik op een letter hieronder om de woorden te bekijken die met deze beginnen. Zie ook de inleiding der Algemene Woordenlijst voor meer inlichting.

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Oeroud Ancient (en.)
Omstandigheid Situatie (fr.)
Omstreek Omgeving (de.) Zie ook omtrek, omliggende, nabijheid.
Omwenteling Revolutie (fr.)
Onafgebroken Continu (fr.)
Non-stop (en.)
Onambtelijk Officieus (fr.) Zie ook ambtelijk.
Onbaatzuchtigheid Altruïsme (fr.)
Onbekwaam Incapabel (fr.)
Onbepaalde wijs Infinitief (fr.)
Onder- Vice- (la.)
Onderbewindshoofd Vicepremier (la.+fr.)
Onderbreken Interruptie (fr.)
Onderbreken Interrumperen (la.)
Interromperen (fr.)
Onderdrukking Repressie (fr.)
Onderreden Communiceren (la.)
Onderreding Communicatie (fr.)
Onderricht Instructie (fr.)
Les (la.)
Educate (en.)
Onderrichtbijeenkomst Briefing (en.)
Onderrichten Instrueren (fr.)
Onderscheidenlijk Respectievelijk (fr.)
Onderschrift Caption (en.) Zie ook bijschrift.
Ondersteunend Supportive (en.)
Onderstuk Paragraaf (fr.)
Ondervindelijk Empirisch (du.)
Ondervindelijkheid Empirie (la.)
Ondervindingzin Empirisme (fr.)
Ondervoorzitter Vicevoorzitter (la.+nl.)
Onderwerp Subject (la.)
Onderwerpelijk Subjectief (fr.)
Onderwerping Subjectie (fr.)
Onderwijsinstelling College (fr.) Zie ook bestuurslichaam.
Onderwoord Hyponiem (el.)
Ongeld Accijns (la.)
Ongerijmd Absurd (fr./la.)
Ongerieflijk Oncomfortabel (en.) Zie ook ongeriefelijk.
Ongrijpbaar Abstract (fr.)
Onmaatschappelijk Asociaal
Onmetelijk Enorm (fr./la.)
Onontbeerlijk Essentieel (fr.) Zie ook wezenlijk.
Onrechtstreeks Indirect (fr.)
Ontaard Decadent (fr.)
Ontachten Negeren (la.)
Ontpopping Coming-out (en.)
Ontleden Analyseren (fr.)
Ontleding Analyse (fr.)
Ontleedkunde Anatomie (fr./la.)
Ontleedkundig Anatomisch (fr./la.)
Ontleedkundige Anatoom (fr./la.)
Ontleedmes Scalpel (fr.)
Ontvanger Acceptor (en.)
Ontvoerd Gekidnapt (en.)
Ontvoeren Kidnappen (en.)
Ontwentelen Evolueren (fr.)
Ontwenteling Evolutie (fr.)
Onveranderlijk Constant (fr.)
Onversterkt Akoestisch
Onvormelijk Informeel (fr.)
Onwettelijk Illegaal (fr.)
Onzijdig Neutraal (fr.)
Oogstmaand Augustus (la.)
Oordeelkundig Kritisch (du.) Zie ook scherpzinnig.
Oordeelkundige Criticus (la.) Zie ook beoordelaar.
Oorzakelijk Causaal (la.)
Op grond van Op basis van (la.)
Opeenhoping Accumulatie (fr.)
Openbaar Publiek (fr.)
Openbare Publieke (fr.)
Opgeld Agio (la.)
Opheffen Annuleren (fr.)
Ophoper Accu (la.)
Accumulator (la.)
Opleiden Scholen (la.)
Oppermachtig Soeverein (fr.)
Opschrift Inscriptie
Opslorpen Absorberen (fr.)
Opslorping Absorptie (fr.)
Opwaardering Upgrade (en.)
Opzienbarend Sensationeel (fr.)
Orgelspeler
Orgelspeelster
Organist (la.)
Oudszin Classicisme (fr.)
Overdrachtelijk Figuurlijk (fr.)
Overeenkomst
Verbintenis
Contract (fr.)
Overgang Menopauze (el.)
Transitie (fr.)
Overgevoelig Allergisch (du.)
Overgevoeligheid Allergie (du.)
Overheersen Domineren (fr.)
Overwoord Hyperoniem (el.)