Algemene Woordenlijst/M

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Klik op een letter hieronder om de woorden te bekijken die met deze beginnen. Zie ook de inleiding der Algemene Woordenlijst voor meer inlichting.

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Maakster Autrice (fr.) Zie ook schrijfster.
Maagling Familielid (fr.+nl.)
Maagschap Familie (fr.)
Maagschapsband Familieband (fr.)
Maatschappelijk Sociaal (fr.)
Maatschappijkunde
Maatschappijleer
Sociologie (la.)
Maker Auteur (fr.) Zie ook schrijver.
Makersrecht Auteursrecht (fr.)
Manlijnvormig Patrilineair (fr.)
Mannelijk Masculien (fr.)
Mark Grensgebied
Marksteen Grenspunt
Eindpunt
Marktbenadering Marketing (en.)
Mededingen Concurreren (fr.)
Mededinger
Mededingster
Concurrent (fr.)
Mededinging Concurrentie (fr.)
Medegevoel Sympathie (fr.)
Medeschrijfster Coautrice (fr.) Zie ook medemaakster.
Medeschrijver Coacteur (fr.) Zie ook medemaker.
Meerkeuze Multiple choice (en.)
Meertakigheid Multitasking (en.)
Mengen Mixen (en.)
Mengsel Mix (en.)
Mening Opinie (fr.)
Menselijkheid Humaniteit (fr.)
Menslievend Humaan (la.)
Menszin Humanisme (du.)
Menszinnig Humanistisch (fr.)
Menszinnige Humanist (fr.)
Merken Markeren (fr.)
Merkwaardig Curieus (fr.)
Meteen (bw.) Direct (fr.) Zie ook onmiddellijk (bnw.), rechtstreeks (bnw.).
Midden Milieu (fr.) Zie ook omstreek.
Middenkunde Milieukunde (fr.)
Ecologie (du.)
Middageten Lunch (en.) Zie ook middagmaal, midmaal.
Minachtig Dédain (fr.)
Misdadigheid Criminaliteit (fr.)
Misdaadbestrijder
Misdaadbestrijdster
Crime fighter (en.)
Mochelen Patience (fr.)
Moedertaalspreker (m.)
Moedertaalspreekster (v.)
Native speaker (en.)
Moei Tante (fr.)
Mogelijk (bnw.)
Gebeurlijk (bnw.)
Eventueel (fr.) Zie ook desgevallend (bw.), mogelijkerwijs (bw.).
Mogelijkerwijs (bw.)
Desgevallend (bw.)
Eventueel (fr.) Zie ook mogelijk (bnw.), gebeurlijk (bnw.).
Molecuullijk Moleculair (fr.)
Molsgang Tunnel (en.)
Moordpoging Liquidatiepoging (fr.+nl.)
Morenland Afrika (la.)
Morgenland Azië (la.)
Levant (fr.)
Oriënt (fr.)