Algemene Woordenlijst/D

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Klik op een letter hieronder om de woorden te bekijken die met deze beginnen. Zie ook de inleiding der Algemene Woordenlijst voor meer inlichting.

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Dagstelling Datum (la.)
Dagwijzer Agenda (la.)
Deelgenoot Partner (en.) Zie ook wederhelft, geliefde.
Deeltijd Parttime (en.) Zie ook deeltijds.
Delfbrandstof Fossiele brandstof (fr.+nl.)
Delfkracht Fossiele energie (fr.+fr.)
Delfstof Mineraal (fr.) Zie ook ertshoudend.
Denkbeeld Idee (fr.) Zie ook gedachte.
Denkbeelder (m.)
Denkbeelderes (v.)
Ideoloog (fr.) Zie ook zienswijzer (m.), zienswijzeres (v.)
Denkbeeldig Fictief (fr.) Zie ook verdicht.
Denkbeeldkunde Ideologie (fr.)
Ideeënleer (fr.)
Zie ook zienswijze.
Denkbeeldkundig Ideologisch (du.) Zie ook zienswijzig.
Deskundige Expert (fr.)
Deskundigheid Expertise (fr.)
Deun Melodie (fr.) Zie ook wijsje.
Dichter
Dichteres
Poëet (fr.)
Dichterlijk Poëtisch (fr.)
Dichtkunst Poëzie (fr.)
Dierkunde Zoölogie (fr.)
Doelmatig Functioneel (la.)
Doen alsof
Huichelen
Veinzen
Faken (en.)
Doordacht Strategisch (de.)
Doorkijken
Inlezen
Vluchtig doornemen
Scannen (en.)
Doorklik Click-through (en.)
Doorzicht Perspectief (fr.) Zie ook doorzichtkunde, gezichtspunt, vergezicht.
Draad Thread (en.)
Draaggolf
Teken
Signaal (fr.)
Draaimolen Carrousel (fr.)
Dracht Foetus (la.)
Baby (en.)
Dranker (m.)
Drankeres (v.)
Alcoholist (la.)
Drankzucht Alcoholisme (la.)
Draskoorts Moeraskoorts (fr.+nl.)
Malaria (it.)
Drasland Moeras (fr.)
Droombeeld Ideaal (fr.)
Utopie (en.)
Druk
Spanning
Stress (en.)
Duitsvorming Germanisme (fr.)
Duizendjaar Millennium (la.)
Duizendste Promille (la./it.?)
Dwaalster Planeet (fr.)
Dwaling
Fout
Vergissing
Abuis (fr.)
Dwangmaatregel Sanctie (fr., en.)
Dwangvoorstelling Obsessie (fr.)
Dweepziek Fanatiek (fr.)
Dweper Fan(atic) (en.)