Algemene Woordenlijst/B

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Klik op een letter hieronder om de woorden te bekijken die met deze beginnen. Zie ook de inleiding der Algemene Woordenlijst voor meer inlichting.

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Baat
Voordeel
Profijt (fr.)
Bark Boomschors (fr.)
Barkmolen Schorsmolen (fr.)
Barnkracht Elektriciteit (en.)
Barnkrachtig Elektrisch (la.)
Beeldmerk
Naambeeld
Logo (en.)
Bedaard Gekalmeerd (fr.)
Bedaren Kalmeren (fr.)
Bedeesd
Verlegen
Timide (fr.)
Bediener Server (en.)
Bedrieglijk Frauduleus (fr.)
Bedrijving Praktijk (fr.)
Beeldspraak Allegorie (fr.)
Beeldsprakelijk Allegorisch (fr.)
Beeltenis Portret (fr.)
Begaafdheid Talent (la.)
Begelden Financieren (fr.)
Begeleiden Accompagneren (fr.)
Beginselen
Wortels
Roots (en.)
Begripsbepaling Definitie (fr.)
Beheer Administratie (fr.)
Beheerder
Beheerster
Administrateur (fr.)
Administrator (en.)
Beheerlijk Administratief (fr.)
Beheren Administreren (fr.)
Behuwdbroeder
Behuwdbroer
Schoonbroeder (nl.*)
Schoonbroer (nl.*)
Zwager (du.)
Behuwddochter Schoondochter (nl.*)
Behuwdmoeder Schoonmoeder (nl.*)
Behuwdvader Schoonvader (nl.*)
Behuwdzoon Schoonzoon (nl.*)
Behuwdzus
Behuwdzuster
Schoonzus (nl.*)
Schoonzuster (nl.*)
Bekoorlijk Charmant (fr.)
Bekoring Charme (fr.)
Bekwaam Capabel (fr.)
Belagen Stalken (en.) Zie ook dwangvolgen.
Belager Stalker (en.) Zie ook dwangvolger.
Belangrijk Important (fr.)
Belangrijkheid Importantie (fr.)
Belangstelling Interesse (fr.)
Belangwekkend Interessant (fr.)
Beleggen Investeren (fr.)
Belemmering
Bezwaar
Hindernis
Moeilijkheid
Vraagstuk
Probleem (du./fr.)
Benadrukken Accentueren (fr.)
Beoordeling Recensie (la.) Zie ook beschouwing.
Bepaling Clausule (fr.)
Beschadigd Defect (la.)
Beschaven Civiliseren (fr.)
Beschaving Cultuur (fr.), Civilisatie (fr.) Zie ook bebouwing, beschaafdheid.
Beslist
Gewis
Ontegenzeglijk
Wis
Zeker (la.)
Besliste
Gewisse
Ontegenzeglijke
Wisse
Zekere (la.)
Bespiegeling
Overpeinzing
Weerschijn
Reflectie (la.)
Bespijzing Catering (en.)
Besteden Spenderen (la.)
Bestempelen Labelen (en.)
Besturen Runnen (en.)
Bestuurslichaam College (fr.) Zie ook onderwijsinstelling.
Betogen
Bewijsvoeren
Argumenteren (fr.)
Betoveren
Boeien
Fascineren (fr.)
Betoverend
Boeiend
Fascinerend (fr.)
Betovering Fascinatie (fr.)
Betrekking
Liefdesverhouding
Verhouding
Relatie (fr.)
Betrokkenheid Engagement (en.) Zie ook verloving.
Betwist Gedebatteerd (fr.)
Betwisten Debatteren (fr.)
Betwisting Debat (fr./en.)
Bevestigend
Gunstig
Stellig
Welwillend
Positief (fr./la.)
Bevlieging Rage (fr.)
Hype (en.)
Bevolking Populatie (fr.)
Bevoorhoofden Confronteren (fr.)
Bevooroordeeld Biased (en.)
Bevordering Promotie (fr.)
Bevragen Interviewen (en.)
Bevrager Interviewer (en.)
Bevreesd Geïntimideerd (fr.)
Bevrezen Intimideren (fr.)
Bevrezing Intimidatie (fr.)
Beweren
Eisen
Opeisen
Vorderen
Claimen (en.)
Bewering
Eis
Stelling
Vordering
Claim (en.)
Bewerken Editing (en.)
Bewerker
Bewerkster
Opsteller
Editor (en.)
Bewijsgrond Argument (fr.)
Bewijsgronden Argumenten (fr.)
Bewijsvoering Argumentatie (fr.)
Bewilligen Honoreren (fr.)
Bewindschap Politiek (fr.)
Bewindschapkunde
Staatkunde
Politicologie (fr.)
Bewindschappelijk
Staatkundig
Politiek (fr.)
Bewindschapper
Staatsman
Staatsvrouw
Politicus (la.)
Bewindshof Ministerie (la.)
Bewindshoofd Premier (fr.)
Bewindsman
Bewindsvrouw
Minister (fr.)
Bewindsmannen
Bewindsvrouwen
Bewindslieden
Ministers (fr.)
Bewindsraad Kabinet (fr.)
Bewindsraadsvorming Kabinetsformatie (fr.)
Bewoorden Formuleren (fr.) Zie ook opstellen.
Bezielen Inspireren (fr.)
Bijknippen Trimmen (en.)
Bijknipper Trimmer (en.)
Bijkomstig Accessoir (fr.)
Bijkomstigheid Accessoire (fr.)
Bijgewerkt Geüpdatet (en.)
Bijschrift Caption (en.) Zie ook onderschrift.
Bijtende potas Kaliumhydroxide (la.)
Bijvoeglijk naamwoord Adjectief (la.)
Bijwerken Updaten (en.)
Bijwoord Adverbium (la.)
Bijzonder
Uitzonderlijk
Speciaal (fr.)
Bijzonderheid
Kleinigheid
Onderdeel
Detail (fr.)
Billijk
Eerlijk
Rechtvaardig
Fair (en.)
Binnensaders Intraveneus (fr.)
Binnenspiers Intramusculair (fr.)
Bladzijde Pagina (la.)
Blijspel Komedie (la.)
Bloedarmoede Anemie (la.)
Bloeimaand Mei (la.)
Blootgesteld Exposed (en.)
Blootstelling Exposure (en.)
Boedgenoot Celgenoot (la.)
Boedgenote Celgenote (la.)
Boekerij Bibliotheek (fr.)
Boekschouwer Accountant (en.)
Boekschouwing Accountancy (en.)
Bondgenootschap Alliantie (fr.)
Bonzer Kanon (fr.)
Bouwkunst Architectuur (fr.)
Bouwsel Constructie (fr.) Zie ook bouw.
Bovenas Top-as (en.)
Braken Kotsen (du.)
Brandstofongeld Brandstofaccijns (nl.+la.)
Brij Puree (fr.)
Broddelaar
Knoeier
Prutser
Liefhebber
Liefhebster
Amateur
Hobbyist (en.)
Buigzaam Flexibel (fr.)
Buikloop Diarree (fr.)
Buitenstaander Outsider (en.)