Algemene Woordenlijst/A

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Klik op een letter hieronder om de woorden te bekijken die met deze beginnen. Zie ook de inleiding der Algemene Woordenlijst voor meer inlichting.

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Aandeelhouder Shareholder (en.)
Aandrijver Motor (la.) Zie ook razer.
Aangehaald Geciteerd (la.)
Aangenomen Geaccepteerd (fr.)
Aanhalen Citeren (la.)
Aanhaling Citaat (la.)
Quote (en.)
Aanhouden Arresteren (fr.)
Aankondigen Adverteren (fr.)
Aankondiging Advertentie (fr.)
Aanmelden Inloggen (en.)
Aanmeldgegevens Inloggegevens (en.)
Aannemelijk Acceptabel (fr.)
Aannemen Accepteren (fr.)
Aanneming Acceptatie (fr.)
Aanpassing Adaptatie (fr.)
Aanprijzing Reclame (fr.)
Aanraakscherm Touch screen (en.)
Aanraking Contact (fr.)
Aansporen Pushen (en.) Zie ook duwen.
Aanspreken Appelleren (fr.)
Aantekening Notitie (la.)
Aanvallend Agressief (fr.)
Aanvallendheid Agressie (fr.)
Aanvaller Agressor (en.)
Aanvankelijk
In het begin
In eerste instantie (nl.+fr.)
Aanvullend
Toegevoegd
Extra (la.)
Additioneel (fr.)
Aanwakkeren Activeren (fr.)
Aanwerk Project (la.)
Aanwinst Acquisitie (fr.)
Aanzicht Aspect (fr.) Zie ook vooruitzicht, verschijningsvorm.
Aard Natuur (fr./la.) Natuur staat ook op de onvertaalde leenwoorden woordenlijst, vanwege o.a. natuurkunde, en is dus niet altijd vervangen.
Aards (bnw.) Natuurlijk (bnw.) Zie ook uiteraard (bw.).
Aardbark Aardschors (fr.)
Aardbol Globe (fr.) Zie ook wereldbol.
Aardkorstkunde Tektoniek (gr.)
Aardkorstkundig Tektonisch (la.)
Aardman Goblin (en.)
Aars Anus (la.)
Aarslijk Anaal (fr.)
Aartsmoeder Matriarch (la.)
Aartsvader Patriarch (la.)
Aas Ace (en.)
Achterbak Kofferbak (fr.)
Achterstellen Marginaliseren (fr.)
Achtervang
Rugdekking
Back-up (en.)
Achtervoegsel Suffix (la.)
Achterzijde Achterkant (la.)
Afdruk Print (en.) Zie ook uitdraai.
Afdrukken Printen (en.) Zie ook uitdraaien.
Afdrukker Printer (en.) Zie ook uitdraaier.
Afmelden Uitloggen (en.)
Aftakking Categorisatie (fr.)
Africhten Trainen (en.) Zie ook oefenen.
Africhter (m.)
Africhtster (v.)
Trainer (en.) Zie ook oefenmeester, oefenmeesteres.
Africhting Training (en.) Zie ook oefening.
Afschafbeschaving Cancel culture (en.)
Afspeellijst Playlist (en.)
Afspraak Deal (en.) Zie ook overeenkomst.
Afwezig Absent (fr.)
Afwezigheid Absentie (fr.)
Afwijzend
Afkeurend
Ongunstig
Negatief (fr.)
Afwisselen Variëren (fr.)
Afzetten Amputeren (fr.)
Afzetting Amputatie (fr.)
Afzichtelijk Wanstaltig (du.)
Afzondering Quarantaine (fr.)
Alaam Apparatuur (du.)
Alledaags Ordinair (fr.) Zie ook onbeschaafd.
Alleenheerschappij Dictatuur (fr./la.)
Alleenheerser (m.)
Alleenheerseres (v.)
Dictator (la.)
Ambtelijk Officieel (fr.) Zie ook onambtelijk.
Angstbeschaving Angstcultuur (fr.)
Apenstaartje (@) At sign (en.)
Arbeidsgenootschap Arbeidsorganisatie (nl.+fr.)
Avondland Europa (la.)
Avondlander Europeaan (fr.)